Positiv atferdstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer

AOF Fagskolen
Sammendrag
Fagskole
Agder, Rogaland, Vestland
1 år
Deltid
Klasserom

Startdatoer
Agder
Kontakt skolen

Rogaland
Kontakt skolen

Vestland
Kontakt skolen

Positiv atferdstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer

Positiv atferdstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer

Utdanningen i positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer retter seg mot fagarbeidere som arbeider med mennesker med utviklingshemming, autisme og andre funksjonsnedsettelser. Disse gruppene er sårbare i forhold til å utvikle utfordrende atferd. Utdanningen bygger på en egen metode for hvordan man håndterer utfordrende atferd blant både voksne og barn. Målet med utdanningen er å sørge for god livskvalitet for tjenestemottakere og deres familier, ved forebygging og endring av noen av de forholdene som bidrar til uønsket atferd.

Utdanningen passer godt som et supplement til flere av våre andre fagskoleutdanninger, som for eksempel «Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming».

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over 1 år og kan kombineres med jobb.

Hvem passer utdanningen for?

Helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører. Utdanningen er rettet mot arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene fra videregående opplæring, som har sitt virke innen kommunal virksomhet, spesialisthelsetjenesten, institusjoner og pedagogisk virksomhet.

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på et halvt år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 1 år.
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Utdanningen har obligatorisk prosjektarbeid (30 t fordelt over 5 uker)
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 30 studiepoeng
For kontakt eller mer informasjon om Positiv atferdstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Faginnhold

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 10 uker

1a. Arbeidsformer og metoder i utdanningen

1b. Helse- og oppvekstfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og oppvekstpolitikk

1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Positiv atferdsstøtte (PAS) – 18 uker

2a. Grunnleggende rammer og verdier

2b. Positiv atferdsstøtte som ramme for tjenesteyting

2c. Positiv atferdsstøtte – teori og kunnskapsbase

2d. Positiv atferdsstøtte og prosesser

Emne 3: Prosjektarbeid – 5 uker

Studenten skal i løpet av emnet gjennomføre et obligatorisk prosjektarbeid – fortrinnsvis på egen arbeidsplass. Temaet skal være knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene for prosjekt. Prosjektarbeidets omfang er 30 timer fordelt over 5 uker.

Emne 4: Fordypning – 10 uker

Emnet er obligatorisk og avsluttes med innlevering av individuell, skriftlig fordypningsoppgave med etterfølgende individuell, muntlig eksamen. For fullført og bestått utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Positiv atferdstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

AOF Fagskolen

Velkommen til AOF Fagskolen!

Våre fagskoleutdanninger er fremtidsrettede, praksisnære utdanninger som kan tas i bruk med en gang. Få etterspurt kompetanse og styrk din fremtid i arbeidslivet.

Om AOF Fagskolen

AOF Fagskolen er en del av AOF Vestlandet – Agder, som tilbyr en rekke kurs og utdanninger på videregående og høyere nivå. Vi er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst, men vi tilbyr også flere utdanninger innen ledelse, økonomi og merkantile fag. Vi har utdanningssteder i Rogaland, Vestland og Agder.

Alle som tar fagskole, har status som student. AOF Fagskolen tilbyr forskjellige, spennende fagskoler som gir fra 30 til 60 studiepoeng. Ved fullført utdanning med 60 studiepoeng gis gradsbetegnelse «Fagskolegrad» – «Professional degree». Utdanningene tilbys som deltidsstudier og kan enkelt kombineres med jobb.

Hvorfor fagskole?

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskole gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Utdanningstilbudene er utarbeidet i samarbeid med yrkesfeltet for å sikre at de gir den kompetansen arbeidslivet etterspør. Alle fagskoleutdanninger som igangsettes er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som også godkjenner utdanninger ved universiteter og høgskoler.

Vis alle utdanninger fra AOF Fagskolen

Kontaktinformasjon til AOF Fagskolen

AOF FagskolenVil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Positiv atferdstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!