Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser

AOF Fagskolen
Sammendrag
Fagskole
Agder, Rogaland, Vestland
2 år
Deltid
Klasserom

Startdatoer
Agder
Kontakt skolen

Rogaland
Kontakt skolen

Vestland
Kontakt skolen

Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser

Fagskoleutdanning i omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser

Det er viktig at helsearbeideren forstår hvilke utfordringer og omsorgsbehov mennesker med nevrologiske lidelser har.

Om utdanningen

Utdanningen vil gi deg kunnskap om ulike nevrologiske lidelser og de nyeste behandlingsformene. Vi fordyper oss blant annet i demenssykdommene, slagpasienter, ALS og epilepsi for å nevne noen. Du vil også få innsikt i tema som framtidens omsorgsutfordringer, mestringsperspektivet, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Hvem passer utdanningen for?

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller andre som har en grunnutdanning innen helsefagene.

Organisering av opplæring

  • Utdanningen inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og praksis.
  • Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semester (2 år).
  • Studenten leverer en skriftlig oppgave pr emne.
  • Det er 10 uker praksis .
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».
For kontakt eller mer informasjon om Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som Helsefagarbeider, aktivitør, helsesekretær, portør eller Ambulansearbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Faginnhold

Emne 1: Felles innholdsdel – Grunnelementer i helse og oppvekstfagene – 14 uker

1a. Innledende tema

1b. Etikk

1c. Kommunikasjon og samhandling

1d. Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk

1e. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Omsorg og nevrologiske sykdommer, skader og følgetilstander – 19 uker

2a. Omsorg

2b. Hjernen og hjernens funksjoner

2c. Nevrologiske sykdommer og skader

2d. Fysiske, psykososiale og kognitive konsekvenser/følgetilstander

2e. Bearbeiding og mestring

Emne 3: Hjerneslag – 17 uker

3a. Hjerneslag

3b. Å rammes av hjerneslag, -fysiske, psykososiale og kognitive konsekvenser/følgetilstander

3c. Å leve livet etter slaget

Emne 4: Rehabilitering – 10 uker

4a. Deltakere i rehabiliteringsprosessen

4b. Rehabilitering og habilitering

4c. Samfunnets tilbud og ressurser

Emne 5: praksis – 10 uker 

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 10 uker á 30 timer og vil til sammen utgjøre 300 timer.

Studentene skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet.

Studentene velger om de vil skrive oppgavene i gruppe eller individuelt, men fordypningsoppgaven skal skrives individuelt.

Emne 6: Fordypning – 16 uker

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

AOF Fagskolen

Velkommen til AOF Fagskolen!

Våre fagskoleutdanninger er fremtidsrettede, praksisnære utdanninger som kan tas i bruk med en gang. Få etterspurt kompetanse og styrk din fremtid i arbeidslivet.

Om AOF Fagskolen

AOF Fagskolen er en del av AOF Vestlandet – Agder, som tilbyr en rekke kurs og utdanninger på videregående og høyere nivå. Vi er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst, men vi tilbyr også flere utdanninger innen ledelse, økonomi og merkantile fag. Vi har utdanningssteder i Rogaland, Vestland og Agder.

Alle som tar fagskole, har status som student. AOF Fagskolen tilbyr forskjellige, spennende fagskoler som gir fra 30 til 60 studiepoeng. Ved fullført utdanning med 60 studiepoeng gis gradsbetegnelse «Fagskolegrad» – «Professional degree». Utdanningene tilbys som deltidsstudier og kan enkelt kombineres med jobb.

Hvorfor fagskole?

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskole gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Utdanningstilbudene er utarbeidet i samarbeid med yrkesfeltet for å sikre at de gir den kompetansen arbeidslivet etterspør. Alle fagskoleutdanninger som igangsettes er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som også godkjenner utdanninger ved universiteter og høgskoler.

Vis alle utdanninger fra AOF Fagskolen

Kontaktinformasjon til AOF Fagskolen

AOF FagskolenVil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!