Fagskole

Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming

AOF Fagskolen, i Vestland
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Kontakt skolen Se detaljer
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Kontakt skolen Se detaljer
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming

Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming

Mange mennesker med utviklingshemming har et eller flere tilleggshandikap som til sammen stiller store krav til omsorgen. For å kunne gi gode tilbud kreves det at yrkesutøverne får en stor breddekompetanse for å kunne gjøre gode valg i mange ulike situasjoner. Sentralt i utdanningen er å styrke holdninger og respekten for enkeltindividets rett til utvikling og selvrealisering. Vi har fokus på at personer med utviklingshemming skal ha like gode psykiske og somatiske helsetjenester som resten av befolkningen. Brukerens egenomsorg og mestringsfølelse blir stående som sentrale og viktige begrep.

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis fagskole, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Hvem passer utdanningen for?

Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre som har en grunnutdanning innen helse- og sosialfag.

Organisering av opplæring

  • Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år.
  • Studiet inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og 1 praksisemne.
  • 1 dag i uken, 10 uker sammenhengende praksis
  • Opplæringen avsluttes med en fordypningsoppgave
For kontakt eller mer informasjon om Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, kreves det atettav følgende kriterier er oppfulgt:

Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Faginnhold

Emne 1: Felles innholdsdel – Grunnelementer i helse og oppvekstfagene – 14 uker
Innledende tema
Etikk
Kommunikasjon og samhandling
Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid – 16 uker
Kommunikasjonsprosessen
Grunnlagstenkning
Lovgivning
Veiledning og samarbeid
Emne 3: Metoder i miljøarbeid – 18 uker
Innføring i modeller for miljøarbeid, læring og utvikling
Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbudet (fra observasjon til individuell plan)
Brukernes livsfaser og behov – utviklingstilpassede tiltak
Mestring av dagliglivet – ADL
Brukermedvirkning

Emne 4: Familie og samfunn – 12 uker

Helseutfordringer hos mennesker med utviklingshemming

Familie og nettverk

Inkludering og deltaking i samfunnet

Boformer, organisering og ansvar

Emne 5: praksis – 10 uker

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 10 uker á 30 timer og vil til sammen utgjøre 300 timer.

Emne 6: Fordypning – 16 uker

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid.

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen


reCAPTCHA logo Denne hjemmesiden er beskyttet av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Brukervilkår gjelder.

AOF Fagskolen

Velkommen til AOF Fagskolen!

Våre fagskoleutdanninger er fremtidsrettede, praksisnære utdanninger som kan tas i bruk med en gang. Få etterspurt kompetanse og styrk din fremtid i arbeidslivet.

Om AOF Fagskolen

AOF Fagskolen er en del av AOF Vestlandet – Agder, som tilbyr en rekke kurs og utdanninger på videregående og høyere nivå. Vi er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst, men vi tilbyr også flere utdanninger innen ledelse, økonomi og merkantile fag. Vi har utdanningssteder i Rogaland, Vestland og Agder.

Alle som tar fagskole, har status som student. AOF Fagskolen tilbyr forskjellige, spennende fagskoler som gir fra 30 til 60 studiepoeng. Ved fullført utdanning med 60 studiepoeng gis gradsbetegnelse «Fagskolegrad» – «Professional degree». Utdanningene tilbys som deltidsstudier og kan enkelt kombineres med jobb.

Hvorfor fagskole?

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskole gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Utdanningstilbudene er utarbeidet i samarbeid med yrkesfeltet for å sikre at de gir den kompetansen arbeidslivet etterspør. Alle fagskoleutdanninger som igangsettes er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som også godkjenner utdanninger ved universiteter og høgskoler.

Vis alle utdanninger fra AOF Fagskolen