Fagskole

Miljøarabeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/ utviklingshemming

AOF Fagskolen, i Rogaland (+1 locations)
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Kontakt skolen (+2 startdatoer)
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Kontakt skolen (+2 startdatoer)
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Miljøarabeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/ utviklingshemming

Miljøarabeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/ utviklingshemming

Personer med utviklingshemming er langt fra en homogen gruppe, det er individuelle mennesker med mange og ulike behov.  Multiple handikap, atferdsproblem og overhyppige somatiske og psykiske lidelser gjør bildet ytterligere komplekst.

Om utdanningen

Sentralt i utdanningen er å styrke holdninger og respekten for enkeltindividets rett til utvikling og selvrealisering. Vi har fokus på at personer med utviklingshemming skal ha like gode psykiske og somatiske helsetjenester som resten av befolkningen. Brukerens egenomsorg og mestringsfølelse blir stående som sentrale og viktige begrep.

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Hvem passer utdanningen for?

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helsefag. Arbeidsplass kan for eksempel være barnehage, SFO, skole, hjemmebaserte tjenester, avlastningshjem, aktivitetssentre og tilrettelagte arbeidstilbud.

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Utdanningen har 10 uker obligatorisk praksis
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad»
For kontakt eller mer informasjon om Miljøarabeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/ utviklingshemming, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, kreves det atetav følgende kriterier er oppfulgt:

Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke

Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk

Av dokumentasjon krevesbådefagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Faginnhold

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 14 uker

1a. Innledende tema

1b. Etikk

1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

1d. Stats- og kommunalkunnskap, helse og omsorgspolitikk

1e. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid – 16 uker

2a. Grunnlagstenkning

2b. Lovgivning

2c. Kommunikasjonsprosessen

2d. Veiledning og samarbeid

Emne 3: Metoder i miljøarbeid; utvikle og vedlikeholde mestringsevnen til brukerne – 18 uker

3a. Tilnærmingsmåter i miljøarbeid

3b. Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbud

3c. Utviklingstilpassede tiltak

3d. Mestring av dagliglivet – ADL

Emne 4: Familie og samfunn – 12 uker

4a. Inkludering og deltaking i samfunnet

4b. Familie og nettverk

4c. Boformer, organisering og ansvar

Emne 5 Praksis – 10 uker

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 10 uker á 30 timer og vil til sammen utgjøre 300 timer.

Emne 6: Fordypning – 16 uker

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Miljøarabeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/ utviklingshemming.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen


reCAPTCHA logo Denne hjemmesiden er beskyttet av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Brukervilkår gjelder.

AOF Fagskolen

Velkommen til AOF Fagskolen!

Våre fagskoleutdanninger er fremtidsrettede, praksisnære utdanninger som kan tas i bruk med en gang. Få etterspurt kompetanse og styrk din fremtid i arbeidslivet.

Om AOF Fagskolen

AOF Fagskolen er en del av AOF Vestlandet – Agder, som tilbyr en rekke kurs og utdanninger på videregående og høyere nivå. Vi er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst, men vi tilbyr også flere utdanninger innen ledelse, økonomi og merkantile fag. Vi har utdanningssteder i Rogaland, Vestland og Agder.

Alle som tar fagskole, har status som student. AOF Fagskolen tilbyr forskjellige, spennende fagskoler som gir fra 30 til 60 studiepoeng. Ved fullført utdanning med 60 studiepoeng gis gradsbetegnelse «Fagskolegrad» – «Professional degree». Utdanningene tilbys som deltidsstudier og kan enkelt kombineres med jobb.

Hvorfor fagskole?

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskole gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Utdanningstilbudene er utarbeidet i samarbeid med yrkesfeltet for å sikre at de gir den kompetansen arbeidslivet etterspør. Alle fagskoleutdanninger som igangsettes er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som også godkjenner utdanninger ved universiteter og høgskoler.

Vis alle utdanninger fra AOF Fagskolen