Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg

AOF Fagskolen
Sammendrag
Fagskole
Agder, Rogaland, Vestland
16 uker
Deltid
Klasserom

Startdatoer
Agder
Kontakt skolen

Rogaland
Kontakt skolen

Vestland
Kontakt skolen

Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg

Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg

Utdanningen tar for seg ulike emner innen palliativ omsorg og pleie, og gir god kompetanse innen blant annet observasjon, behovsavklaring og lindrende tiltak. Begrepet palliasjon omhandler langt mer enn kun livets aller siste timer.

Kunnskap og fokus bidrar til god omsorg for pasienten når livet skal leves i sin avsluttende fase. Helsepersonell med trygghet på egen kompetanse er derfor nøkkelpersoner for den gode omsorgen.

Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning skal gå hånd i hånd med lindring og medmenneskelighet.

Modulen er en gratis deltidsutdanning på kveldstid som gjennomføres over 16 uker og kan kombineres med jobb.

Hvem passer utdanningen for?

Utdanningen passer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen tilbys som en fagskolemodul på 16 uker med totalt 64 timer undervisning
  • Utdanningen inneholder ett arbeidskrav hvor studentene leverer inn en skriftlig oppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Det er læringsutbyttet for modulen som skal måles når karakter gis
  • Fullført og bestått fagskolemodul gir 10 studiepoeng på nivå 5.1 i Norsk kvalifikasjonsrammeverk
For kontakt eller mer informasjon om Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskolen er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskolemodulen Tverrfaglig palliativ omsorg kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Faginnhold

1. Etikk og kommunikasjon
1a. Mitt møte med brukeren/pasienten og pårørende
1b. Menneskesyn og menneskeforståelse
1c. Verdier, og verdioppfatninger
1d. Holdninger
1e. Kommunikasjonsteori
1f. Kommunikasjon i et hjelpeperspektiv?

2. Palliasjon
2a. Hva er palliasjon; definisjon og begreper

2b. Livskvalitet og mestring

2c. Pasientsentrert tilnærming

2d. Pårørende, krise, sorg

2e. Den gode samtalen

3. Tverrfaglig samarbeid

3a. Ulike yrkesgrupper

3b. Tverrfaglig samarbeid definisjon

3c. Samhandling og koordinering av tjenester – lovverk

4. Sykdommer og palliativ omsorg til alvorlig syke og døende

4a. Kreftsykdom i palliativ fase

4b. Lungesykdom, KOLS

4c. Demens

4d. De skrøpelige gamle – dette må endres

4e. Nevrologiske sykdommer

5. Symptomer og lindrende tiltak

5a. Smerte

5b. Kvalme

5c. Dyspne

5d. Ernæring, matlyst- appetitt

5e. Obstipasjon

5f. Angst/uro og depresjon

5g. Munntørrhet

5h. Delir

5i. Fatigue

5j. Observasjon og rapportering av symptomer

5k. ESAS

5l. Mobid 2

6. Åndelige og eksistensielle behov

6a. Definisjoner

6b. Rettigheter

6c. Egne verdier i møte med åndelige/eksistensielle behov

6d. Kommunikasjon og refleksjon rundt åndelige/eksistensielle behov

6e. Pleie og omsorg i det tverrkulturelle perspektiv

6f. Kommunikasjon og kartlegging av menneskers ønsker og ritualer

7. Helhetlig omsorg og pleie ved livets slutt

7a. Det gode stell

7b. Livets siste dager (LSD)

7c. Tegn på at døden er nærforestående

7d. Ikke – medikamentelle tiltak

8. Egenomsorg av seg selv og kolleger i palliativ pleie

8a. Kollegaveiledning

8b. Refleksjon/deling av erfaringer

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

AOF Fagskolen

Velkommen til AOF Fagskolen!

Våre fagskoleutdanninger er fremtidsrettede, praksisnære utdanninger som kan tas i bruk med en gang. Få etterspurt kompetanse og styrk din fremtid i arbeidslivet.

Om AOF Fagskolen

AOF Fagskolen er en del av AOF Vestlandet – Agder, som tilbyr en rekke kurs og utdanninger på videregående og høyere nivå. Vi er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst, men vi tilbyr også flere utdanninger innen ledelse, økonomi og merkantile fag. Vi har utdanningssteder i Rogaland, Vestland og Agder.

Alle som tar fagskole, har status som student. AOF Fagskolen tilbyr forskjellige, spennende fagskoler som gir fra 30 til 60 studiepoeng. Ved fullført utdanning med 60 studiepoeng gis gradsbetegnelse «Fagskolegrad» – «Professional degree». Utdanningene tilbys som deltidsstudier og kan enkelt kombineres med jobb.

Hvorfor fagskole?

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskole gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Utdanningstilbudene er utarbeidet i samarbeid med yrkesfeltet for å sikre at de gir den kompetansen arbeidslivet etterspør. Alle fagskoleutdanninger som igangsettes er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som også godkjenner utdanninger ved universiteter og høgskoler.

Vis alle utdanninger fra AOF Fagskolen

Kontaktinformasjon til AOF Fagskolen

AOF FagskolenVil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!