Velkommen til AOF Fagskolen!

Våre fagskoleutdanninger er fremtidsrettede, praksisnære utdanninger som kan tas i bruk med en gang. Få etterspurt kompetanse og styrk din fremtid i arbeidslivet.

Om AOF Fagskolen

AOF Fagskolen er en del av AOF Vestlandet – Agder, som tilbyr en rekke kurs og utdanninger på videregående og høyere nivå. Vi er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst, men vi tilbyr også flere utdanninger innen ledelse, økonomi og merkantile fag. Vi har utdanningssteder i Rogaland, Vestland og Agder.

Alle som tar fagskole, har status som student. AOF Fagskolen tilbyr forskjellige, spennende fagskoler som gir fra 30 til 60 studiepoeng. Ved fullført utdanning med 60 studiepoeng gis gradsbetegnelse «Fagskolegrad» – «Professional degree». Utdanningene tilbys som deltidsstudier og kan enkelt kombineres med jobb.

Hvorfor fagskole?

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskole gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Utdanningstilbudene er utarbeidet i samarbeid med yrkesfeltet for å sikre at de gir den kompetansen arbeidslivet etterspør. Alle fagskoleutdanninger som igangsettes er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som også godkjenner utdanninger ved universiteter og høgskoler.


For kontakt eller mer informasjon om AOF Fagskolen, vennligst fyll inn en interessemelding.

Utdanninger

Arbeid med de yngste barna (0 – 3 år) i barnehagen Flere studiesteder (3)
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn Flere studiesteder (3)
Arbeid med ungdom Flere studiesteder (3)
Barn med særskilte behov Flere studiesteder (3)
Demensomsorg Flere studiesteder (3)
Effektiviserings- og forbedringsledelse Flere studiesteder (3)
Ernæring i pleie og omsorgstjenester Flere studiesteder (3)
Fagskolemodul Tverrfaglig palliativ omsorg Flere studiesteder (3)
Helse, miljø og sikkerhet Flere studiesteder (3)
Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming Flere studiesteder (3)
Hverdagsmestring – helsefremmende og forebyggende arbeid Flere studiesteder (3)
Klinisk vurderingskompetanse Flere studiesteder (3)
Kontor-, salg- og serviceledelse Flere studiesteder (3)
Kreftomsorg og lindrende pleie Flere studiesteder (3)
Kroniske sykdommer Flere studiesteder (3)
Miljøarabeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/ utviklingshemming Flere studiesteder (2)
Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming Vestland
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Flere studiesteder (3)
Positiv atferdstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer Flere studiesteder (3)
Psykisk helsearbeid Flere studiesteder (3)
Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren Flere studiesteder (3)
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Flere studiesteder (3)
Veiledning av lærlinger Flere studiesteder (3)

Kontakt skolen

AOF Fagskolen

Haraldsgata 190


Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om AOF Fagskolen.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra AOF Fagskolen:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!