Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Bachelor i psykologi

Ansgar høyskole, i Kristiansand
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Bachelor i psykologi

Bachelor i psykologi ved Ansgar høyskole (AHS) er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng.Psykologi er en mangfoldig vitenskap som har utgangspunkt i studiet av atferd og mentale prosesser. Studenten vil derfor tidlig i bachelorprogrammet bli presentert for fagbegreper og temaer som har stått sentralt i psykologiens historie og som fremdeles er relevante i vitenskapens søken etter å beskrive, forklare og forutsi hvordan mennesker tenker, føler, opplever og handler.Videre i studieløpet presenteres ulike fagområder der psykologikunnskap anvendes for blant annet å belyse utfordringer som vi står overfor i dagens samfunn.En rød tråd i studieforløpet er de forskningsmetoder som benyttes for å undersøke fenomener innen psykologiens gjenstandsfelt.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Ansgar høyskole
Fredrik Fransonsvei 4
4635 Kristiansand

Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi

Ansgar høyskoles formål er å utdanne kunnskapsrike, relasjonsorienterte og engasjerte mennesker til arbeid og tjeneste i kirke, kultur og samfunn ut fra et kristent verdigrunnlag og en høy faglig standard. Skolens visjon er å være en skole som former, forener og forandrer. Skolens verdier er kunnskap,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Ansgar høyskole

Highlights