Yrkesrettede kurs og utdanninger
Ingen anmeldelser

Fagbrev barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater

Akademiet Nettstudier, Nettstudier
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Åpent for opptak hele året Se detaljer
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Åpent for opptak hele året Se detaljer
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Fagbrev barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater

To barn og en voksen leker på gulvet med bokstavklosser

Fagbrev barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater med Akademiet Nettstudier

Jobber du med barn og unge, men mangler formell kompetanse? Hvis du har yrkespraksis fra arbeide med barn og ungdom, kan du ta fagbrev barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater.

Før du kan gå opp til fagprøven som barne- og ungdomsarbeider, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev barne- og ungdomsarbeider.

Barne- og ungdomsarbeidere jobber med planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Aktuelle arbeidsplasser kan for eksempel være barnehager, skoler, skolefritidsordninger eller ulike klubber.

Hvem kan ta fagbrev barne- og ungdomsarbeider?

 • Fagbrev barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater passer for deg som har praktisk erfaring gjennom arbeide med barn og unge, og som ønsker formell kompetanse.
 • Praksiskandidatordningen gjelder om du kan vise til fem års relevant yrkeserfaring og derfor kan ta fagbrev uten å være lærling.
 • Når du begynner på kurset trenger du ikke å allerede ha fem eller flere års erfaring. Hvis du for eksempel nå har arbeidet med barn og ungdom i fire år og ønsker å bruke 1. år på å få fagbrev kan du starte på kurset allerede nå.

Hva lærer du på studiet?

Som barne- og ungdomsarbeider vil du kunne jobbe med pedagogiske tilbud for barn og ungdom, i for eksempel barnehager, på skoler, fritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater. Målet med faget er å dekke samfunnets behov for pedagogiske tilbud slik at barn og unge får utvikle seg allsidig. Målet er å tilrettelegge for en trygg oppvekst med omsorg, lek, læring og aktiviteter som stimulerer til livsutfoldelse, undring, forskertrang og skaperglede.

For å kunne utføre en god jobb som barne- og ungdomsarbeider bør du være interessert i barn og unge. Du bør være samarbeidsvillig, åpen og god til å kommunisere med mennesker med ulik type bakgrunn og livssituasjon. I tillegg bør du være ansvarsfull og ha god psykisk og fysisk helse.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget er delt inn i fire kjernelementer:

 • Lek, læring og utvikling.
 • Samarbeid og relasjoner
 • Teknologi og lovverk
 • Didaktisk metodevalg

Eksamen barne- og ungdomsarbeider

Før du kan gå opp til fagprøven som barne- og ungdomsarbeider, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen, fagkode BUA3102. Eksamenen er fem timer skriftlig uten forberedelsesdel.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot denne eksamenen. Eksamen arrangeres to ganger i året og du må selvmelde deg opp til eksamen. Vi anbefaler at du enten bruker et semester på fulltid eller to til tre semestre på deltid, for å gjennomføre teoridelen. Våre rådgivere vil kontakte deg ved oppmelding for å avklare hvor stor studiebelastning du kan påta deg.

Krav til praksis og fag

Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i fagets læreplan. Praksis skal vurderes opp mot kompetansemålene i læreplanen for VG3 i lærefaget. Det er fylkeskommunen som avgjør om den praksisen du har opparbeidet deg kan godkjennes.

Mer informasjon praksiskravet finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider under dokumentasjon for praksiskandidater. Du kan også lese mer om praksiskandidatordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider. Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke for å få vurdert dinrealkompetanse. I særtilfeller kan fylket godkjenne kortere praksis.

Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve. Du må imidlertid ta eksamen for praksiskandidater før du kan gå opp til fag- eller svenneprøve. Eksamen arrangeres to ganger i året.

Fleksible nettkurs

På Akademiet arbeider vi for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen. Våre fleksible nettkurs for barne- og ungdomsarbeidere gir deg tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, Skype eller mail.

Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Teoridelen består av tre hovedtema som blir fordelt over flere leksjoner:

 • Helsefremmede arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøvelse

Vi er godkjent av Lånekassen så du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 477 årstimer som tilsvarer 100 % studiebelastning dersom kurset gjennomføres på ett semester. Hvis kurset gjennomføres på to semestre tilsvarer det 57 % studiebelastning.

For kontakt eller mer informasjon om Fagbrev barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater, vennligst fyll inn en interessemelding.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Åpent for opptak hele året

 • Nettstudier
 • Nettstudier

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige bør minst ha skriftlige og muntlige ferdigheter på nivå med B1. 

Studiefakta, Tittel m.m

For å få fagbrev som barne- og ungdomsarbeider må du bestå en fagprøve arrangert av fylkeskommunen. 

Kostnader

Kontakt Akademiet for informasjon om priser. 

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Fagbrev barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Akademiet Nettstudier
Pilestredet 56
0167 Oslo

Akademiet Nettstudier

Trenger du bedre karakterer for å komme inn på utdanningen du ønsker deg? Mangler du studiekompetanse eller realfag? Ta opp fag fra VGS på nett og kom inn på utdanningen du ønsker deg! Med Akademiet Nettstudier kan du studere når og...

Les mer og vis alle utdanninger ved Akademiet Nettstudier

Highlights