Vis studentum.no som: Mobil

Revisor – Månedens yrke

Revisor – Månedens yrke

Revisor – Månedens yrke

Les mer

Navn: Cathinka Borg
Alder: 25     
Studiested:
BI, Handelshøyskolen i Oslo
Yrke: Revisor, KPMG

 Finn en utdanning innen økonomi og revisjon på Studentum.no!


Hvorfor ønsket du å bli revisor?

Jeg har alltid vært glad i tall. Helt siden jeg var liten har matte vært mitt favorittfag. Jeg liker at man kan sette to streker under ett svar, at det enten er rett eller galt, ingenting i mellom. En jobb med diffuse problemstillinger der man argumenterer og analyserer og kommer med ulike kreative løsninger har aldri vært aktuelt for meg. 

Når jeg skulle velge utdanning var det vanskelig å vite hva alle de ulike økonomiske retningene innebærer. Jeg valgte derfor å gå siviløkonomistudie som innebærer en bred innføring i ulike økonomiske emner, før man siden velger et fordypningsområde. På bachelorgraden lærte man altså litt om alt, og når jeg så skulle velge masterstudie og spesialisering hadde jeg et godt grunnlag for å ta det valget som passet best for meg. Jeg tok en master med spesialisering i regnskap, forretningsjus og skatt.


Hvor studerte du?         

Jeg studerte 5 år siviløkonomi ved BI, Handelshøyskolen i Oslo, og var ferdig med master i økonomi og administrasjon med fordypning i regnskap, forretningsjus og skatt i 2009

Les mer om BIs økonomi og revisjonsfag her

Var det vanskelig å få jobb etter endt utdanning?  

Med en master i økonomi og administrasjon er man relativt ettertraktet på arbeidsmarkedet, og jeg fikk faktisk jobbkontrakt allerede et halvt år før jeg var ferdig med utdanningen. 

I januar 2009, siste semester på mine masterstudier gikk jeg på en rekke bedriftspresentasjoner på BI. Her kommer ulike selskap for å fortelle om seg selv og for å rekruttere studenter som snart er ferdigutdannet. KPMGs bedrftspresentasjon var en av de som var mest interessante for meg, og bare en uke etter var jeg på jobbintervju hos denne bedriften. I forbindelse med bedriftspresentasjonene går saker og ting relativt raskt. Fristen for å søke er gjerne bare et par dager etter presentasjonen. Det første intervjuet var et gruppeintervju, der jeg sammen med fem-seks andre skulle løse to oppgaver og holde en presentasjon. Samme kveld fikk jeg innkallese til andregangsintervju, og tre dager etter var jobben min. 

Hva er det aller beste med jobben din?

Det er mye som er bra med denne jobben. Arbeidsoppgavene er morsomme, man jobber ofte sammen med andre, og hver dag lærer man noe nytt.  Som nyutdannet er det en stor trygghet å være en del av et team hvor man alltid har noen å spørre dersom man trenger hjelp.

Jobben min består i stor grad av kundebesøk. Jeg har fått tildelt tolv kunder som jeg jobber med gjennom året, og går gjennom regnskapene til. Ettersom alle dokumenter finnes hos kunden sitter jeg der en periode, før jeg avslutter og følger opp på kontoret Jeg jobber på ICE (Information, Communication and Entertainment) avdelingen til KPMG, og har derfor kunder innfor denne bransjen, men hver kunde er allikevel forskjellig fra den andre, og ingen dag blir den samme. Mine kunder er alt fra Hjemmet Mortensen, til Oslo Taxi, Proffice og Tomra.

I denne jobben har man mye ansvar, noe som også medfører stor frihet. Her kan man legge opp tiden sin selv, jobbe mye en periode, for å så kunne ta fri en annen. Ettersom revisjon er relativt sesongbetont yrke med størst arbeidsbelastning når årsregnskapet skal være ferdigstilt i januar/februar, kan man ofte kompensere for disse timene med for eksempel flere uker ekstra sommerferie.  

Hva er mest utfordrende?

Selv om en variert hverdag er positiv, kan den også by på utfordringer. Min oppgave er stort sett den samme, men jeg må allikevel sette meg inn i tolv ulike kunder, deres regnskapssystemer, problemer, og ikke minst, hvordan de jobber. Videre har jeg rundt tre kontaktpersoner i hver bedrift, noe som innebærer 36 ulike personer å forholde seg til, samt bygge et bra forhold med. Ettersom flere prosjekter ofte pågår samtidig, kan dette være nokså krevende. Man er nødt til å legge ned mye tid, samt holde hodet kaldt. Etter hvert som man blir bedre kjent med kundene og deres bedrifter, vil nok denne arbeidsmetoden føles mer som en positiv variasjon i hverdagen.

Hva kan man forvente å tjene?

Begynnerlønnen for revisorer ligger på rundt 400.000 kroner i året. Summen vil selvsagt variere avhengig av hvilke bedrift du jobber i ,samt om du velger å jobbe private eller offentlig.

Etter tre års praksis og en videreutdanning i Regnskap og Revisjon (master), får man tittelen Satsautorisert Revisor, og lønnen hopper opp til rundt 600.000 kroner i året. I denne bransjen er det vanlig at selskapet du jobber for finansierer videreutdannelsen med 60 % lønn under tiden du er permitert for å studere. Studiet tar mellom ett og to år avhengig av hvilke masterutdanning u har fra før, og dermed hvor mange fag du eventuelt kan fritas fra.

Til slutt - har du noen tips til andre som også ønsker å jobbe som revisor?

Hvis du ønsker å jobbe som revisor er det aller viktigste at du har stor interesse for tall, og at du synes det er morsomt med regnskap . Jeg vil også anbefale å skaffe seg praktisk regnskapserfaring innen ulike regnskapssystem mens du fortsatt studerer. Det er noe helt annet å drive med dette i praksis enn hva det er å lese teorien på skolen, og i denne bransjen blir du kastet rett ut i møte med ekte kunder.  

Til slutt et lite insider tips  – følg ekstra godt med på forelesningene i skatteloven. Det kommer du til å få mye igjen for senere!

Klikk her om du ønsker å lese flere intervjuer fra tidligere månedens yrke.

  Finn en utdanning innen økonomi og revisjon på studentum.no!


Meld deg på vårt nyhetsbrev

*