Vis studentum.no som: Mobil

Månedens Yrke – Oppmålingsingeniør

Ønsker du en utdannelse som gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet, leder til varierte arbeidsoppgaver, høy lønn og mulighet til å jobbe over hele verden? Svenn Andre Aaakerli tok en toårig yrkesfaglig utdanning i Kart og Oppmåling ved Gauldal fagskole, ble headhuntet av fire ulike selskaper, jobber nå som oppmålingsingeniør/landmåler innen offshore, og har allerede vært utplassert både på tysk sektor og i Russland- alt i en alder av 20 år.

Hvorfor ønsket du å bli oppmålingsingeniør?

Av mange forskjellige årsaker; en kombinasjon av ute - og innearbeid, samt gode jobbmuligheter. Det er heller ikke til å stikke under en stol at lønn spilte en vesentlig rolle i valget av kart og oppmåling.

Hvor studerte du?

Jeg studerte Kart og oppmåling på Gauldal Fagskole, en to årig yrkesrettet utdanning. Miljøet på skolen og i klassen var over all forventning. Vi hadde et veldig godt forhold oss elevene imellom, men også forholdet mellom lærere og elever funket veldig bra. Gode foreleser og små klasser gjorde at vi kom tettere innpå hverandre.

Selv om studiet ikke gir tittelen ingeniør, får en likevel tilsrekkelig kompetanse til å jobbe med denne typen arbeid innen sitt felt.

 For å kontakte Gauldal Fagskole, klikk her

Var det vanskelig å få jobb etter endt utdanning?

Ettersom jeg var utplassert i Reinertsen, og arbeidsmarkedet skrek etter arbeidskraft, hadde jeg et konkret jobbtilbud allerede før jul det siste semesteret. Jeg valgte i midlertidig å vente med å takke ja, for å se om det kom flere tilbud. Det gjorde det, og tilslutt hadde jeg 4 forskjellige bedrifter som var interessert i meg. Valget falt på Capnor AS

Hva går jobben ut på?

Jeg har en jobb som involverer ganske mye, alt ifra scanning av rør til utstikking av brønner(juletre).Scanning innebærer at jeg bruker en HDS 6000 skanner for å danne en 3D modell av hva som befinner seg ute i felten, bedre kjent som as-buillt. Jeg driver også med utstikking offshore, samt at jeg har en viktig rolle når selve prosessmodulen skal roteres på toppen av olje- og gassbrønner.

Vi har også noe arbeid som går ut på å sjekke tegninger, legge nye ruter for kabler som skal trekkes på nytt og estimering av hvor lang tid jobber vil ha.

Hva er det beste med jobben din?

En spennende del av jobben er at jeg får anledning til å reise rundt i verden. Selv har jeg hvert på tysk sektor og i Russland, men vi har også folk som har hatt jobber i Brasil, USA, Canada, Nigeria, Iran, Saudi Arabia og Polen.

Og hva er mest utfordrende?

Det må være når en brønn skal startes opp. Vi er da er nødt til å rotere toppen av brønnen, en innrettning på over 6 tonn, på rett plass ved hjelp av elektronisk oppmåling. Dette krever ekstremt presise målinger, ettersom denne delen av plattformen er svært trang og inneholder mye rør og struktur.

Går denne prosessen galt innebærer det at oppstarten utsettes med flere dager, noe som igjen fører til tapt fortjeneste.

Hva kan man forvente å tjene?

Det kommer mye ann på hvor du vil jobbe og hvem du vil jobbe for. Grunnlønnen ligger på mellom 320 000,- og 350 000,-, men hvis du er villig til å reise offshore kommer du fort opp i 500 000 - 600 000 på grunn av diverse tillegg og overtid. Det finnes også tillegg for de som jobber på landanlegg, men jeg er usikker på hvor mye disse tjener.

Til slutt - har du noen tips til andre som ønsker å jobbe innen samme bransje som deg?

Ta kontakt med noen som driver med dette, enten innen utdanning eller i yrkeslivet. Disse kan ofte være til god hjelp. Gauldal Fagkole ved Per Ivar Gjengedal er svært behjelpelige for de som har spørsmål ang. kart og oppmåling.

Klikk her om du ønsker å lese flere intervjuer fra tidligere månedens yrke.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

*