06 mar 2023

Kristine Olsborg; teknisk prosjektleder, Lime Technologies

Hvordan vil du beskrive ditt arbeid og dine arbeidsoppgaver?

Som prosjektleder får vi en god blanding av ledelse, møter med kunder og mer teknisk arbeid, samt at vi jobber med interne inivitativer for å utvikle selskapet.

En typisk arbeidsdag kan bestå av alt fra kundemøter og opplæringer til design av unike løsninger og videreutvikling av kunden sitt CRM-system. Hos Lime får vi muligheten til å være med i hele prosessen som følger kunden fra oppstart til ferdig produkt og oppfølging videre. Vi jobber mye i team og sammen jobber vi for å tilpasse IT for å møte og støtte de forretningsbehovene kundene våre har.

 

Se utdanninger i entreprenørskap og innovasjon her

 

Hva er det mest spennende og utfordrende ved jobben din?

Å jobbe med IT er alltid spennende siden det kontinuerlig er under utvikling. Hos Lime får jeg mye ansvar og frihet til å utvikle nye løsninger som bidrar til mange spennende prosjekter. I hverdagen møter vi ulike problemstillinger hos kundene våre som vi jobber sammen for å løse best mulig, og det vil derfor alltid være utfordringer og mange muligheter for utvikling. Jeg finner det også veldig spennende å møte mange nye mennesker i løpet av arbeidet både internt og eksternt, da vi også jobber tett med våre kontorer i andre land. Alle dager er forskjellige og enn så lenge har jeg ikke hatt to like dager.

Hvordan bruker du utdanningen din i din stilling?

En god økonomisk forståelse kommer alltid som en fordel for å utvikle og forstå kundenes perspektiver knyttet til resultater og lignende, samt å vite hvordan bedrifter og organisasjoner fungerer. Forståelse for innovasjon og digitalisering er det jeg bruker mest til daglig, da de kundene vi har gjennomgår en digital utvikling i deres hverdag. Dette er en ny prosess som også krever en del fra kundenes side og da er det fint med en forståelse av endringer i organisasjoner som krever omstilling og tilpasninger.

I tillegg har teknisk forståelse og databehandling fra studiene bidratt til økt forståelse i arbeidet jeg gjør hos Lime. Generelt har vi mange unike studiebakgunner i Lime, noe som bidrar til godt samarbeid og gode løsninger.

Hva er de tre viktigste tingene for deg i din jobb?

  • Ansvar og Frihet
  • Utfordringer og utvikling
  • God organisasjonskultur

 

På hvilke måter er Lime Technologies en attraktiv arbeidsplass for deg å jobbe?

Det er en voksene bedrift som gir mye ansvar og mulighet for utvikling. Her har man mulighet til å velge litt selv hvordan man ønsker å jobbe med tanke på arbeidsoppgaver og bransje. I tillegg er det et veldig godt sosialt miljø både i arbeidstiden og utenfor. 

Sist oppdatert: 06 mar 2023

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 06.03.2023

Helene Hansen; Assistant Manager - Revisjon, Grant Thornton

Jeg syns revisjon er utrolig spennende og givende å jobbe med. Vi gjør en viktig jobb for samfunnet og for å kvalitetssikre grunnlag som brukes til bl. a investeringsbeslutninger og verdsettelser. Mine hovedoppgaver er å sikre at revisjonene vi gjør er godt dokumentert både ihht. kravene i loven og ihht. Grant Thorntons interne metodikk og krav. Videre jobber jeg mye med kunderelasjoner og å bygge ...
Les mer
Sist oppdatert: 03.03.2023

Møt Deloitte

Les om Deloitte og hva de ansatte sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan de bruker sin utdannelse og hvorfor de brenner for sin jobb.

Les mer
Sist oppdatert: 03.03.2023

Møt twoday IT Minds

Les om twoday IT Minds og hva de ansatte sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan de bruker sin utdannelse og hvorfor de brenner for sin jobb.

Les mer