06 mar 2023

Øyvind Svensvik; Associate - Revisjon, Grant Thornton

Hvordan vil du beskrive ditt arbeid og dine arbeidsoppgaver?

Mine hovedoppgaver er å produsere og strukturere dokumentasjon, vurderinger, svar og informasjon sammen til et tilstrekkelig produkt som mine ledere igjen kontrollerer og kvalitetssikrer slik at vi som revisjonsselskap kan gå god for den informasjonen vi skal uttale oss om eller stå inne for.

Vi jobber veldig ofte team- og prosjektbasert med ulike kunder, samtidig som mange av oppgavene er fast strukturert og organiserte. Til tross for det siste vil man uansett møte en stor variasjon fra tilfelle til tilfelle. Man får tidlig kundekontakt i jobben og en viktig del er å samarbeide godt med ulike ledere. 

 

Se utdanninger i finans her

 

Hva er det mest spennende og utfordrende ved jobben din?

Det mest spennende er helt klart den nære kontakten med næringslivet, ledende ansatte ute hos bedriftene, og med kompetente kollegaer. Man kommer tett på økonomiske utfordringer og spørsmål, og får jobbe med emner som på mange måter er relevant med noe av det man har studert.

Til tider kommer man bort i utfordringer som krever at du enten gjør en egen kritisk vurdering eller er nødt til å gjøre en vurdering sammen med andre for å komme videre og i havn med arbeidet. 

Hvordan bruker du utdanningen din i din stilling?

Jeg tror en utdanning gir mer enn bare akkurat hva man har lært for å løse ulike typer oppgaver på skolen. Hvilke arbeidsoppgaver, teknikker, tankesett og verdier som former deg under utdanningen vil sikkert også speile seg i jobben etterpå. Av ting som lett kan knyttes tilbake til utdanningen min er kurs i f.eks bedriftsøkonomi og finansregnskap, som for øvrig var kurs som jeg var veldig glad i under studiene og fikk en grunnleggende interesse for tidlig i studieløpet.

Det å ha en bakgrunn fra økonomiutdanningen er en fordel i stillingen fordi språk og kommunikasjon, nyheter, fagstoff og til dels arbeidet er myntet på en grunnleggende forståelse som kreves for å fungere godt i stillingen. Men, det aller meste kan læres, og selv om det er en fordel, er det ikke sikkert alle andre vil mene det er akkurat like viktig.

Hva er de tre viktigste tingene for deg i din jobb?

  • Gode kollegaer
  • En mulighet for å vokse, ta utfordringer og ansvar, lære og utvikle seg i jobben/rollen
  • En uforbeholden tilgang til å kunne stille selv de mest åpenbare og «dumme» spørsmål man måtte brenne inne med.

På hvilke måter er Grant Thornton en attraktiv arbeidsplass for deg å jobbe?

GT på folkemunne, i hvert fall internt, er en plass hvor det er stort hjerterom og bare gode kollegaer som nevnt over. Fra første stund har man blitt godt mottatt og tatt vare på som en ung og ny medarbeider. Vi har stort fokus på det sosiale og arbeidsmiljøet i og rundt jobben, og verdier som omtenksomhet, kunnskapsdeling og relasjonsbygging står i fokus.

I tillegg hjelper det av vi er en del av en bedrift i vekst, med internasjonalt fotfeste og med spennende kunder og samarbeidspartnere. Jeg opplever stor trygghet i hvordan ledelsen møter og jobber med oss og nærheten vi har til dem, og at man får ta del av avgjørelser som påvirker en selv og veien videre, og være med å gi en påvirkning på beslutninger internt. I tillegg nyter man godt av å få tillit og en fleksibilitet i hverdagen som oppleves som rettferdig og god.

Møt andre medarbeidere fra Grant Thornton

 

Sist oppdatert: 06 mar 2023

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 03.03.2023

Møt Grant Thornton

Les om Grant Thornton og hva de ansatte sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan de bruker sin utdannelse og hvorfor de brenner for sin jobb.

Les mer
Sist oppdatert: 06.03.2023

 Iselin Kvamme Pedersen, rådgiver eiendomsforvaltning, OBOS

Møt Iselin Kvamme Pedersen i OBOS og les hva hun sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan hun bruker sin utdannelse og hvorfor hun brenner for sin jobb.

Les mer
Sist oppdatert: 06.03.2023

Beate Andal, Associate, RSM Norge, Trondheim

Møt Beate Andal i RSM Norge og les hva hun sier om sine arbeidsoppgaver, hvordan hun bruker sin utdannelse og hvorfor hun brenner for sin jobb.

Les mer