Norges beste studentby 2023

Norges beste studentby 2023

Norges beste studentby 2023 - hvilken by er best?

Skal du begynne å studere, men vet ikke helt hvilken by du vil studere i? studentum.no kan hjelpe deg - vi har listet opp Norges 10 beste studentbyer! Longyearbyen på Svalbard har kanskje ikke slått deg som et alternativ engang, men er likevel årets beste studentby. Se resten av topp 10 nedenfor!

Det kan være like vanskelig å velge hvor du skal studere som hva du skal studere. Vi har derfor, med hjelp fra dere, funnet ut av hva som utgjør en bra studentby. Vi sendte ut en spørreundersøkelse hvor vi spurte om hva som var det viktigste når man velger hvilken by man skal studere i. Vi brukte deres svar til å vektlegge de ulike parametrene i undersøkelsen og skape vår toppliste på Norges beste studentbyer. Her kan du lese mer om parameterne og hvordan undersøkelsen foregikk.

Klikk på bildene for å lese mer om de ulike studentbyene!


Longyearbyen - Svalbard

Trondheim

Bergen

Rauland

Tromsø

Oslo

Ås

Kristiansand

Haugesund

Hamar


Rangeringen er basert på følgende parametre:

  • Boligmuligheter
  • Helsetilbud
  • Karrieremuligheter i byen
  • Kollektiv transport
  • Kulturliv
  • Faglig kvalitet
  • Mulighet til jobb ved siden av studiene
  • Mulighet til videreutdanning på høyere nivå
  • Studiemiljø

 
Norges beste studentby 2022 vs. 2023

I årets undersøkelse ser vi flere nye byer på topplisten, inkludert en helt ny førsteplass. Normalt ser vi at det tar lenger tid før store forandringer skjer i slike kåringer. Fordi fjorårets undersøkelse ble basert på data hentet fra studerende under koronapandemien, er det naturlig å anta at pandemien påvirket resultatene. For eksempel hadde flere at de større byene strengere restriksjoner, som kan ha påvirket studentenes trivsel og tilfredshet i flere av parameterne. I årets undersøkelse har flere studenter vært mer fornøyde, som støtter denne antagelsen. 

Sist oppdatert: 13 feb 2023