Norges beste studentby 2022: om undersøkelsen

Vil du vite mer om prosessen bak hvordan vi har rangert topp 10 studentbyer i Norge? Her kan du lese mer om innsamling av data, metoder og utregninger.  

Norges beste studentby 2022: Om undersøkelsen

Vil du vite mer om prosessen bak hvordan vi har rangert topp 10 studentbyer i Norge? Her kan du lese mer om innsamling av data, metoder og utregninger. 

Hvorfor regne ut Norges beste studentby? 

På studentum.no har vi et mål om å hjelpe alle studieinteresserte å finne en utdanning - den rette utdanningen. En del av det å finne sin drømmeutdanning inkluderer hvilken by man velger å studere i. For å hjelpe mennesker på veien til sitt studievalg har vi gjort en undersøkelse for å rangere topp 10 studentbyer i Norge.

Utvalgskriterier for byene 

For å kunne kategoriseres som en studentby og inkluderes i undersøkelsen, var et kriterium at byene har minst ett universitet eller en høgskole. Vi inkluderte de 40 byene som hadde flest registrerte studenter på høyere nivå.

Følgende byer ble undersøkt: 

 • Alta
 • Bergen
 • Bodø
 • Drammen
 • Elverum
 • Førde
 • Fredrikstad
 • Gjøvik
 • Grimstad
 • Halden
 • Hamar
 • Harstad
 • Haugesund
 • Kongsberg
 • Kristiansand
 • Levanger
 • Lillehammer
 • Lillestrøm
 • Mo i Rana
 • Molde
 • Namsos
 • Narvik
 • Notodden
 • Oslo
 • Porsgrunn
 • Rena
 • Ringerike
 • Sandnes
 • Sogndal
 • Stavanger
 • Steinkjer
 • Stjørdal
 • Stord
 • Tromsø
 • Trondheim
 • Vestfold
 • Volda
 • Ålesund
 • Ås


Utvalg og vektlegging av parametre i undersøkelsen

For å velge hvilke parametre som skulle inkluderes i undersøkelsen av Norges beste studentby, gjorde vi en landsdekkende spørreundersøkelse på studentum.no. Vi spurte om hva kommende, nåværende og tidligere studenter verdsetter mest når de velger hvor de skal søke utdanning. Respondentene valgte 3 av 10 faktorer.

De 10 ulike valgmulighetene inkluderte: Sport og helse, Mulighet til å studere på master- og forskningsnivå, Karrieremuligheter etter endt studium, Jobb ved siden av studiene, Studentliv, Tilgjengelighet til bolig, Kulturtilbud, Kvalitet på undervisning, Kollektivtransport, og Praksismuligheter. På grunn av manglende data tilknyttet de respektive byene, ble parameteren Praksismuligheter ekskludert fra kåringen.

Prosenten i listen nedenfor viser hvor mange som har vurdert hvert parameter som ett av de tre viktigste for dem. Denne vektleggingen ble inkludert i beregningen av poengscorer for alle de ulike byene. Les mer under Metoder for beregninger i undersøkelsen.

Helse:
Master og PhD:
Karrieremuligheter:
Ekstrajobb:
Bolig:
Studentliv:
Kulturtilbud:
Faglig kvalitet:
Kollektivtransport:
11,27%
15,03%
41,45%
35,55%
34,97%
44,51%
16,76%
52,60%
19,65%

 

383 personer svarte på spørreundersøkelsen, hvorav 346 av respondentenes svar ble inkludert videre i undersøkelsen. De resterende respondentene ble ekskludert fordi de ikke var kommende, nåværende eller tidligere studenter. 

Metode for beregninger i undersøkelsen

 1. Først samlet vi inn og sammenstilte dataen tilhørende hver enkelt parameter.
 2. Deretter regnet vi ut et gjennomsnitt på hver parameter i alle byene.
 3. Dataen til de respektive byene ble satt i relasjon til snittet. Om en by ligger nøyaktig på snittet, fikk byen 100%. Det er positivt å ligge nære eller over snittet. 
 4. Prosenten regnes om til poeng mellom 0-100, der relasjonen til snittet fra alle byene avgjør hvor mange poeng hver enkelt by fikk.
 5. Disse poengene ble videre vektlagt basert på vår undersøkelse om hva kommende, nåværende og tidligere studenter mener er viktigst når de velger hvilken by de skal og vil studere i. 

Denne metoden ble anvendt for alle parametrene i undersøkelsen. Hver by fikk altså en vektet poengscore for hver parameter, som ble lagt sammen i en total sluttscore. Denne listen utgjør vår toppliste for de beste studentbyene i Norge. Det gjaldt å få så mange poeng som mulig for å vinne kåringen.

Eksempel: 52% av respondentene svarte at den faglige kvaliteten er viktigst i deres valg av studieby. Altså veier den faglige kvaliteten 52% i den endelige beregningen. Byen som scorer 100 i denne parameteren, ender opp med en poengsum på 52. 

Innsamling av data

Her kan du lese mer om hvordan vi har samlet inn data om studentbyene innenfor de 9 inkluderte parametrene i undersøkelsen. 

Karrieremuligheter

For å avgjøre karrieremulighetene i de ulike studentbyene, har vi samlet inn indekser på hvor mange studenter som har kommet ut i arbeid relevant til deres utdanning, innen et halvt år etter endt utdanning. Tallene gjelder masterstudenter ved utdanningsinstitusjoner i de ulike studentbyene. Vi har brukt denne dataen for å få et inntrykk av hvor attraktive på arbeidsmarkedet, uavhengig av hvor i landet de blir ansatt, nylig uteksaminerte studenter fra de ulike byene er. 

Tallene er hentet fra NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. 

Faglig kvalitet

For å avgjøre hvilken by som har best undervisningskvalitet, har vi samlet inn data på ulike elementer av den faglige kvaliteten av et studium. De ulike elementene inkluderer; egen arbeidsinnsats, arbeidsmengde i studiet, struktur på studiet, faglig veiledning, fysisk læringsmiljø og kvalitet på undervisning. Byene har fått en total poengsum ut i fra nivået på de ulike faktorene, og gir et inntrykk av nivået på den faglige kvaliteten. 

Kilde: SHoT 2021. 

Tilgjengelighet av studentboliger

For å finne ut av hvilken by som har størst tilgjengelighet av studentboliger, har vi sett på forholdet mellom antall studentleiligheter og -hybler og antall studenter. Dette gir en indikasjon på hvilken grad en studentby har muligheten til å huse en større eller mindre andel studenter. 

Kilde: Studentboligundersøkelsen 2021

Helse

For å vurdere byenes helsetilbud har vi samlet inn data fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Rapporten består av studenters egne vurdering av parameteren. Studentenes vurdering gir en indikasjon på kvaliteten og tilfredsheten med helsetilbudene.

Kilde: SHoT 2021

Master og PhD 

For å vurdere hvilke muligheter til videre utdanning på høyere nivå byene tilbyr, har vi sett på hvor mange master- og forskningsutdanninger (PhD) det er mulig å søke på i de respektive byene. Vi har brukt utdanning.no for å finne disse tallene. 

Ekstrajobb ved siden av studiene

For å finne hvilken by som gir de beste mulighetene til å få en ekstrajobb ved siden av studiene, har vi hentet inn data på antall deltidsstillinger per 10.000 innbygger over 18 år. Vi har brukt finn.no og SSB som kilder til disse dataene. 

Studentliv

For å få et bilde på hvordan studentlivet er i hver av de inkluderte byene, har vi samlet inn data på studenters egne erfaringer og vurderinger omkring utelivet og studentmiljøet. Vi benyttet SHoT-undersøkelsen 2021 for å finne tall på dette. 

Arrangementer og kulturliv

For å få et inntrykk av kvaliteten på de respektive byenes kulturliv har vi samlet inn informasjon om studenters opplevelser av kulturtilbudet i byene. Vi benyttet tall fra SHoT-undersøkelsen 2021 for å finne tall på dette. 

Kollektivtransport 

For å bestemme hvilken by som tilbyr den beste kollektivtransporten har vi sett på tilfredsheten med kollektivtilbudet blant folket i de respektive byene. Vi hentet også statistikk på om studenter får rabatt på enkeltbilletter, månedsbilletter eller ingen rabatt. 

Se hvordan alle byene i undersøkelsen scoret

Kilder: Studentboligundersøkelsen, SSB


Annonser