Vis studentum.no som: Mobil

Hvordan blir jeg helsesykepleier?

Hvordan bli Helsesykepleier

Helsesykepleier er et yrke for deg som vil jobbe med barn og unge. Vil du vite mer om videreutdanningen før du tar steget videre? Vi har samlet informasjon om utdanningen, hva du kan forvente deg av yrket og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha. 

Om videreutdanningen

For å bli helsesykepleier må du du ta videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Etter endt utdanning får du yrkestittelen helsesykepleier, tidligere kalt helsesøster. 

For å kunne søke til en videreutdanning som helsesykepleier kreves en bachelorgrad i sykepleie, samt minst ett års relevant yrkespraksis som sykepleier. Videreutdanningen tar ett år å gjennomføre som heltidsstudium, men du kan også velge å ta den på deltid over to år. Det er i tillegg mulig å bygge på med en mastergrad i faget. En del av utdanningen består av praksis i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. 

Sentrale emner i videreutdanningen er grunnlagsforståelse og rammer for helsesykepleiertjensten, livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis og helsesykepleierens tjenesteutøvelse. Du kan ta utdanningen ved 8 ulike læresteder i Norge. Opptaket er lokalt hvilket betyr at du søker direkte hos lærestedet du ønsker å ta utdanningen ved. 

Hva kan du jobbe med og hvor

Som helsesykepleier kan du jobbe i skolehelsetjenesten, på helsestasjon for ungdom, vaksinasjons- og smittevernkontor eller på asylant- og flyktningkontor. Du kan jobbe både i offentlige og private bedrifter. 

Som Helsesykepleier vil dine primære arbeidsoppgaver være: 

  • Rådgivning til barn og unge om helse og oppvekst
  • Veiledning i spørsmål om samliv, seksualitet og prevensjon
  • Drive miljøarbeid for barn, ungdom og familier
  • Drive forebyggende helsearbeid
  • Kartlegge, planlegge og organisere tiltak i samarbeid med andre faggrupper
  • Dra på hjemmebesøk

Du vil ha en sentral rolle i livet til mange barn og unge, der du arbeider med å støtte barn med spesielle behov for oppfølging. Du vil arbeide med å veiledning for barn som er rammet av sykdom, funksjonsnedsettelse eller omsorgssvikt. Som helsesykepleier er du en viktig brikke i kommunens folkehelsearbeid.

Finn din sykepleierutdanning her

Kilde: Utdanning.no

Sist oppdatert: 09 nov 2022
Picture of Karoline Sten
Karoline Sten
Site Manager

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 11.10.2022

Hvordan blir jeg intensivsykepleier?

Vil du bli intensivsykepleier? Vi har samlet informasjon om utdanningen, hva du kan forvente deg av yrket og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha. Les mer om videreutdanningen her.

Les mer
Sist oppdatert: 09.11.2022

Sykepleierutdanning - de mest populære studiestedene

Vil du ta sykepleierutdanningen, men er usikker på hvor studiet finnes og hvilket studiested du skal prioritere når du skal søke? Vi har samlet informasjon om hvilke studiesteder som tilbyr sykepleierutdanningen, hvor mange plasser de tilbyr og hvor mange søkere de hadde for opptak 2021. 

Les mer
Sist oppdatert: 11.10.2022

Hvordan blir jeg sykepleier?

I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du blir sykepleier; hvilken utdanning du må ha, opptakskrav og hva du kan forvente. Les mer om sykepleierstudiet her!

Les mer