19 des 2022

Slik blir du sosionom

Hva er en sosionom?

Sosionomer fungerer som rådgivere og jobber for å bedre leve- og livsvilkår for individer, grupper og lokalsamfunn. Dette innebærer blant annet å finne løsninger på politiske, juridiske og sosiale problemer, som krever kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og løses, og om lover og ressurser i sosialtjenesten.

Hva og hvem arbeider en sosionom med?

Arbeidsoppgavene til en sosionom avhenger av problemstillingen de jobber med. Du vil møte mennesker med ulike forutsetninger. Det kan være funksjonshemmede, flyktninger, eldre eller mennesker i rehabilitering, og problemstillingene vil variere deretter. Jobber du for eksempel med rus- og narkotikaproblematikk i mindre grupper, arbeider du for å hjelpe individer til et bedre liv samtidig som du bidrar til å løse et samfunnsproblem.

Innen andre områder kan arbeidsoppgavene se annerledes ut. I handikap- og eldreomsorgen retter oppgavene seg mot planlegging og organisering i brukertilpassede boliger og hjemmetjenesten. Du kan også drive sosialt arbeid i enda større grupper; som konsulent innen organisasjonsutvikling, med samfunnsplanlegging eller sosial administrasjon og rekruttering.  

Hjelp til selvhjelp

I essens handler sosionom-rollen om å forebygge, løse og redusere problemer for enkeltindivider eller grupper. Sosialt arbeid består av å rådgi og veilede for å påvirke og skape endringer både på individ og samfunnsnivå. Et viktig prinsipp er at hjelpen du gir skal være hjelp til selvhjelp.

Hvor kan jeg jobbe? 

Sosionomer kan jobbe i både kommune, fylkeskommune, privat og offentlig sektor. Det er vanlig å arbeide på og i: 

 • Barnevern 
 • Rusomsorg
 • Kriminalomsorg
 • Skole
 • Behandlingsinstitusjoner
 • Familievern


Personlige egenskaper - hvem passer som sosionom?

Som sosionom vil du sannsynligvis jobbe mye i samtaler med mennesker, hvor samtalen er et virkemiddel for å redusere og løse problemer. Det er derfor viktig med en forståelse av elementer i diskurser og hvordan disse kan brukes for å drive effektiv kommunikasjon. Analytiske ferdigheter og evnen til å reflektere er også viktig, for å se individer og deres situasjon. Du bør også være glad i å jobbe med mennesker.

Hva tjener en sosionom?

Nysgjerrig på månedslønnen til en sosionom? Les om gjennomsnittslønnen blant menn og kvinner og i offentlig og privat sektor, samt den historiske lønnsutviklingen for yrket. 

Les om lønnen her

Hvordan blir jeg sosionom?

For å bli en sosionom må du ta en bachelor i sosialt arbeid, tilsvarende 180 studiepoeng. Du kan ta utdanningen ved universitet og høgskole, både på heltid, deltid og som nettstudier. Studiet tilbyr flere steder i landet. Ved gjennomført og bestått utdanning, mottar du yrkestittelen sosionom.

Hva lærer jeg?

I løpet av utdanningen vil du tilegne deg kunnskap innen flere sentrale fagområder, som jus, etikk, samfunnsfag og psykologi. Forståelse for menneskelig utvikling og sosialt samspill er spesielt viktig for å kunne påvirke og skape endringer.

Utdanningen inkluderer oftest kompetansemål innen: 

 • Sosialt arbeid
 • Velferdspolitikk
 • Forskningsmetoder og etikk
 • Barn, ungdom og familie
 • Psykisk helse
 • Funksjonshemning 
 • Misbruk og avhengighet
 • Kriminalitet
 • Fattigdom
 • Innvandring og utvandring

 

Fordypning

Du velger videre et område du ønsker å fordype deg i. Du kan for eksempel velge å fordype deg i barnevern, sosialpedagogikk eller internasjonale relasjoner.

Praksis

Bachelor i sosialt arbeid inkluderer praksis. Vanligvis er praksisperioden delt opp i to deler på totalt 20-25 uker, hvor mesteparten av praksisen skjer i del to. Du kan gjennomføre praksisen i Norge og i utlandet. Hvilke land du kan utveksle til avhenger av skolens samarbeidsavtaler.

 

Se utdanninger i sosialt arbeid her

 

Sist oppdatert: 19 des 2022
Guro Rønning
Stedfortredende Site Manager

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 19.12.2022

Slik blir du oversetter

Oversettere er eksperter i kommunikasjon og språk, som jobber flere typer tekster. Vil du vite mer om hva de tjener, hva som er typiske arbeidsoppgaver og hva slags karriere du kan få som oversetter? 

Les mer
Sist oppdatert: 10.05.2023

Slik blir du brannkonstabel

Ønsker du en samfunnsviktig og fartsfylt jobb hvor du slukker og forebygger branner? Da kan brannkonstabel være yrket for deg! Les videre for å finne ut av hva en brannkonstabel sine vanlige arbeidsoppgaver er, hvordan du blir brannkonstabel og hva du kan forvente å tjene i yrket.

Les mer
Sist oppdatert: 25.05.2023

Slik blir du tannpleier

Vil du bli tannpleier? Her får du informasjon om hva en tannpleier gjør, utdanningen i tannpleie, personlige egenskaper som passer yrket og gjennomsnittslønnen til tannpleiere i Norge.

Les mer