Vis studentum.no som: Mobil

Slik blir du helsefagarbeider

Hva gjør en helsefagarbeider?

En helsefagarbeider bidrar til folkehelsearbeid ved å hjelpe pasienter og brukere med å legge til rette for et mer aktivt liv, samt å mestre hverdagen. Helsefagarbeideren hjelper mennesker i alle aldre med daglige gjøremål, alt fra å forberede måltider til personlig hygiene. Som helsefagarbeider skal du yte profesjonell helsehjelp. Du må derfor ha kompetanse til å utføre grunnleggende førstehjelp samt ivareta pasientsikkerhet. Du vil også være en del av arbeidet med å forebygge ensomhet. 

Hvordan blir jeg en helsefagarbeider? 

Helsefagarbeider er en beskyttet tittel. Det betyr at du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å utøve yrket. Målet med utdanningen er at du skal bli en profesjonell yrkesutøver med empati og evne til å yte helhetlig omsorg for mennesker med ulike behov. 

Helsefagarbeider gjennom fagbrev

Du kan ta fagbrev som helsefagarbeider på to ulike måter. De fleste oppnår yrkestittelen gjennom Vgs. I Vg1 velger du linjen Helse- og oppvekst fag og fortsetter på linjen Helsearbeiderfag i Vg2. Du gjennomfører deretter 2 år med praksis i helsearbeiderfaget. Ved fullført og bestått utdanning oppnår du autorisasjon som Helsefagarbeider. 

Helsefagarbeider gjennom yrkesutdanning

Du kan også ta en yrkesrettet utdanning. Det kan tildeles plass for deg som vil gjennomføre fagprøve på grunnlag av realkompetanse. Tenk på at opptakskravene kan variere mellom ulike læresteder.

Hvilke arbeidsoppgaver har en helsefagarbeider? 

Helsefagarbeidere har varierte arbeidsoppgaver som avhenger av pasienten eller brukerens behov og hvor du jobber. Du vil møte mennesker med ulike utfordringer. Noen er syke, mens andre kan ha nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. Helsefagarbeidere arbeider på ulike steder, som for eksempel på sykehus, sykehjem, i psykiatrien eller i hjemmetjenesten. Du må regne med å jobbe turnus, som vil si at du jobber ulike tider av døgnet, med varierende arbeidstider fra dag til dag, eller uke til uke. 

Vanlige arbeidsoppgaver som helsefagarbeider er: 

  • Sykepleie for akutt eller kronisk syke mennesker 
  • Assistere med personlig hygiene, påkledning, trening og forflytning
  • Tilberede måltider kartlegge ernæringsbehov
  • Utføre førstehjelp ved behov
  • Dokumentasjon av behandlende tiltak, hvilken helsehjelp som gis til pasienten og hvorfor

 

Fremtidsutsikter for helsefagarbeidere

Det vil alltid være behov for helsefagarbeidere. Mennesker blir eldre og trenger hjelp med oppgaver som tidligere var en del av hverdagsrutinene. Noen skader seg og mister funksjonsevne i en kortere periode, mens andre har varige funksjonsnedsettelser. Alle disse og flere andre trenger assistanse.

Det er vanlig at det er mange ledige stillinger innen helsefagarbeid. Ofte er størsteparten av stillingene på deltid, kvelds- eller helgearbeid. Litt færre heltidsstillinger er tilgjengelig. Noen av stillingene som helsefagarbeider krever fagbrev, mens andre krever høyskoleutdanning.

Hvor mye tjener en helsefagarbeider?

Helsefagarbeidere kan jobbe både for staten, kommunalt eller privat. Gjennomsnittslønnen på tvers av disse sektorene ligger på 42.400kr i måneden, 508.800 kr i året. Jobber du kommunalt eller i statsforvaltningen vil du sannsynligvis tjene mer enn om du jobber privat.

 

Se utdanninger innen helsefagarbeid her

 

Sist oppdatert: 03 mai 2022

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 25.05.2022

Slik blir du HR-ansvarlig

HR står for "Human Resources" og setter mennesket i fokus i virksomheter. Vil du vite mer om hva HR-arbeid består av, hvilken karriere du kan oppnå og hvilken lønn du kan forvente?

Les mer
Sist oppdatert: 31.03.2022

Karriereguiden

Her finner du vår karriereguide. Du får svar på spørsmål som hvilken utdanning trenger for en jobb, typiske arbeidsoppgaver og hva yrket innebærer!

Les mer
Sist oppdatert: 03.05.2022

Slik blir du ingeniør

Er du interessert i ingeniørfag? Vil du vite med om hvordan du blir ingeniør, hva slags ingeniør du kan bli, hva du kan jobbe med og hvor, samt hvilken lønn du kan forvente? Alt dette får du svar på her.

Les mer
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!