Veien til sjøkaptein

Mange drømmer om å kunne jobbe på sjøen som sjøkaptein. Kanskje har du tenkt at det kan være et passende yrke for deg? Da bør du lese her!

Som sjøkaptein er du skipets øverskommanderende og har dermed det overordnede ansvaret for det som skjer om bord. Vil du seile med passasjerferge, cruisebåt, tankbåt eller kanskje et fiskefartøy? Mulighetene er mange for sjøkapteiner.

Med hjelp av den maritime avdelingen ved Fagskolen i Kristiansand gir vi deg nå en kort guide til veien fra blivende student til jobb som sjøkaptein:

  • Opptakskravet til utdanningen som sjøkaptein er at du har fullført og bestått videregående opplæring som matros.
  • Utdanningen som sjøkaptein er 2 år.
  • Ved avsluttet fagskole har du kunnskapen du trenger for å seile over hele verden på hvilket som helst fartøy.
  • De fleste begynner som dekkskadett før de får løst dekksoffisers sertifikat klasse 4. Jobben om bord er spennende, variert og utfordrende. For en dekksoffiser består det blant annet av navigering, lasting/lossing, kommunikasjons- og sikkerhetsarbeid. Under seilas er du vakthavende på broen.
  • Etter å ha jobbet som dekksoffiser står du fritt til å søke sertifikat pliktig stilling om bord som 2. styrmann. Som overstyrmann er du sjøkapteinens stedfortreder.
  • For å få sertifikat klasse 1 som sjøkaptein må du etter utdanningen ha seilt 36 måneder som ansvarshavende vaktoffiser på bro.


Kilde: Fagskolen i Kristiansand


Annonser