Vis studentum.no som: Mobil

Idrettsstipend i USA

Idrettsstipend i USA

College Scholarships

Hvorfor ikke få en bachelor- eller mastergrad helt eller delvis finansiert mens du utøver idrett på høyt nivå? Med et idrettsstipend har du mulighet til å kombinere idrett og studier, du får flere ben å stå på, og du går en spennende framtid i møte.

Å utøve sport for et college/universitet i USA er nesten som å drive profesjonell idrett. Istedenfor å få betalt i form av lønn og konkurransepenger, får utøverne stipend til å finansiere utdanning og levekostnader.

Et idrettsstipend gis for et år av gangen, og hvor mye penger du mottar vil variere. Er du heldig får du dekket alle utgifter; skolepenger, bolig idrettsutstyr og bøker. Det stilles store krav til både akademiske og idrettslige prestasjoner. Man søker ikke idrettsstipend kun for å utøve en sport, den akademiske graden man oppnår er vel så viktig.

Blant populære idretter i USA hvor man også kan søke om College Scholarships, finner du fotball (soccer), golf, tennis, ishockey, langrenn, alpint, basketball, friidrett, volleyball, roing, bryting. Nederst på siden finner du en mer utfyllende liste over idretter du kan søke om idrettsstipend til.

Fagområde
Utdanningstype
Sted
Søk

.

College Sports – big business!

College Sports er stort i USA, og mange av de amerikanske fotballagene spiller hver uke med over 80.000 mennesker på tribunene. I media behandles college sports som profesjonell sport, og dekningen er enorm, både gjennom riksdekkende TV, radio, aviser, og internett. ”Student-athletes” er vanligvis mellom 18 og 24 år, og de beste collegeutøverene får fort status som kjendiser og ikoner.

Lidenskapen for collegene/universitetene blant lokalbefolkningen er meget spesiell, og folk flest bryr seg genuint om 'deres' college/universitet. Billettinntekter og suporterklubber og også en av måtene collegene/universitetene skaffer seg penger. Collegene/Universitetene bruker millioner av dollar årlig for å kunne nå toppen. Å bli nummer én er noe alle de amerikanske collegene/universitetene higer etter. Dette er også årsaken til at mange av collegene/universitetene i USA har bedre fasiliteter enn flere profesjonelle idretts- og sportsklubber rundt om i verden!

Å utøve idrett for et college/universitet i USA er det nærmeste du kan komme å være en profesjonell idrettsutøver, og ikke minst, et springbrett for videre profesjonell satsning. Dra til USA og bli trent av de beste trenerne, utøv din idrett i de beste fasilitetene og se hva du kan oppnå.

Idrett og studier – flere ben å stå på

En utdanning koster mye penger, og de fleste sitter igjen med en stor gjeld i form av studielån etter de har fullført studiene. Ved å dra til USA på et idrettsstipend kan du eliminere eller redusere denne gjelden betraktelig. Det finnes utrolig mange akkrediterte, gode skoler i USA noe som vil gjøre deg lukrativ for arbeidstakere.

I tillegg kommer du til å utvikle deg som idrettsutøver. Nivået er høyt, du trener hver dag, får personlige treningsprogrammer, gode råd om et optimalt kosthold, samt behandling av skolens fysioterapeuter ved behov. For utøverne med stor suksess på den sportslige arenaen er det definitivt gode muligheter for å utvikle seg til en profesjonell idrettsutøver.

Etter å ha fullført college, har du dessuten mulighet til å begynne å jobbe i USA.

Ved å kombinere profesjonell idrett med høyere studier får du flere ben å stå på, og du går en spennende framtid i møte.

Kvalifiserer du til idrettsstipend?

Idrettsstipend gis kun på bachelorgradsnivå, til såkalte “undergraduates”. En bacchelorgrad i USA går over fire år, hvorav det første året utgjøres av det såkalte Freshman year. Studenter på høyere nivå, dvs “graduate” studenter (masternivå) kan ikke delta i idrettskonkurranser mellom universitetene og kan derfor heller ikke motta idrettsstipend. Profesjonelle idrettsutøvere kan ikke motta idrettsstipend, det er et krav at vedkommende regnes som amatør.

Har du vitnemål fra videregående skole i almenne fag, oppfyller du alle krav til "high school graduation" samt "Core-curriculum requirements."

Hvilke skoler kan man velge?

Å finne fram til rett skole er en todelt prosess. Du må velge skoler som både kan tilby idrettsstipend innen den idrettsgrenen du utøver, og som har det faget du ønsker å studere.

Deretter må du søke opptak både ved skolen, samt til idrettslaget via lagets trener.

For å finne idrettsstipend fra skoler som har NCAA idretter, ta en titt på NCAA (National Collegiate Athletic Association) sine hjemmesider.

NCAA er en nasjonal idrettsorganisasjon som administrer regler og rutiner rundt idrettsstipend for amerikanske skoler. Det er rundt 1200 skoler som tilhører denne organisasjonen. Disse er igjen fordelt på Division I, Division II og Division III, og nivået er høyt i alle tre divisjoner. Det tilbys kun idrettsstipend i Division I og II. Innen Division I finner man de største skolene med de mest attraktive stipendiene og konkurransen her er derfor svært høy. Nivået på idretten er ikke lavere i Division II. Forskjellen ligger i at dette er mindre skoler med et mindre tilbud idrettsgrener.

En annen nasjonal idrettsorganisasjon er NAIA – National Collegiate Athletic Association, med rundt 350 mindre colleges. Idrettsnivået er høyt også ved disse skolene. 

Skoler som tilbyr to-årige grader er medlemmer av organisasjonen NJCAA – National Junior College Athletic Association. De har også inndelt skolene i tre ulike divisjoner. 

For å finne frem til skoler ved å bruke ulike søknadskriterier (fagtilbud, størrelse på skole, idrettsstipend etc) bruk College Board’s College Match Maker.

Kontakt treneren for laget tidlig i prosessen

Har du funnet en skole du kan tenke deg å søke på? Da er neste steg å komme i kontakt med treneren på laget. Du sender da en mail til treneren og forteller kort om seg selv. Et tips kan være å sette sammen en idretts-CV der du lister opp prestasjoner og resultater samt kontaktinformasjon til treneren din her hjemme. Husk alltid å spørre treneren din her om det er ok at du lister ham/henne som referanse. Har du en filmsnutt med opptak av dine i idrettslig prestasjoner, er det en stor fordel å legge ved denne som en link eller fil.

Kontaktinformasjon for treneren står som regel oppført på hjemmesiden til skolen, eller du kan kontakte skolens “Athletic Department”.

NCAA Clearinghouse – for deg som vil konkurrere i NCAA Division I eller II

Ønsker du å konkurrere NCAA Division I og II? Da må du først klareres ved NCAA Clearinghouse, in indikasjon på at man oppfyller NCAA sine krav til prestasjoner som idrettsutøver og student. NCAA Clearinghouse er ikke et opptakskontor til universitet eller idrettslag.

Det hender at studenter som har fått opptak til skolen og tilbud om idrettsstipend allikevel ikke blir klarert av NCAA Clearinghouse. Da mister man også muligheten til å takke ja til tilbudet om skoleplass og idrettsstipend.

Aktuelle idretter

Man kan søke om idrettsstipend innen følgende idretter:

Baseball, Field Hockey, Football (American), Men's Basketball, Men's Cross Country, Men's Fencing, Men's Golf, Men's Gymnastics, Men's Ice Hockey, Men's Lacrosse, Men's Rifle, Men's Skiing, Men's Soccer, Men's Swimming, Men's Tennis, Men's Track, Indoor, Men's Track, Outdoor, Men's Volleyball, Men's Water Polo, Men's Wrestling.

Mixed Cross Country, Mixed Equestrian, Mixed Fencing, Mixed Golf, Mixed Gymnastics, Mixed Rifle, Mixed Skiing, Mixed Swimming, Mixed Tennis, Mixed Track - Indoor, Mixed Track - Outdoor, Softball.

Women's Archery, Women's Badminton, Women's Basketball, Women's Bowling, Women's Cross Country, Women's Equestrian, Women's Fencing, Women's Golf, Women's Gymnastics, Women's Ice Hockey, Women's Lacrosse, Women's Rifle, Women's Rowing, Women's Rugby, Women's Skiing, Women's Soccer, Women's Squash, Women's Swimming, Women's Synchronized Swimming, Women's Team Handball (American), Women's Tennis, Women's Track, Indoor, Women's Track, Outdoor, Women's Volleyball, Women's Water Polo.

TOEFL og SAT- tester

Før man kan søke om opptak og idrettsstipend ved en skole i USA, er det to tester som må avlegges.

  • TOEFL (Test Of English as a Foreign Language)- en engelsk språktest
  • SAT (Scholastic Aptitude Test) - en test som måler generelle ferdigheter innen bl.a. språk, matematikk, engelsk, historie,naturfag og lignende.

Testformatet er annerledes enn det vi er vant til her hjemme, og det anbefales derfor å gjøre seg kjent med, samt øve på testene i forkant.

Kilder: Collegescholarshipsusa.com, Fulbrightkontoret, Wang Idrettsgymnas , “Handbook for Student Athletes: How to Win a Sports Scholarship to the United States”, produsert av Hungarian-American Commission for Educational Exchange.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

*