Ønsker å endre pensum for pedagogstudenter. - Forum

30.01.2019 22:59   Caroline Madsen

Hei! Jeg er en 21 år gammel student på Høyskolen i Bergen og studerer barnehagelærer. Jeg er på 2.semester i andre studieår og har en sak jeg brenner for. Barnehagelærer og andre pedagogiske studier er viktige utdanninger som omhandler mye ulikt pensum. Jeg har et høyt engasjement for å kunne forebygge og jobbe for barn som har blitt utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep. Det er ikke noe pensum om dette og det synes jeg er veldig skuffende. Hvordan kan man forandre eller legge inn forslag til dette? Hvem er det relevant å ta kontakt med for å sette i gang en prosess om legge til dette om seksuelle overgrep osv i pensum. Det omhandler så utrolig mye og er viktig informasjon og kompetanse for oss som pedagogiske ledere. Hvordan man skal tre frem, samtalekompetanse, håndtering av pårørende og da spesielt foreldre som har barn som har blitt utsatt for dette. Hvordan forebygge? Hvordan oppdage? Hvordan behandle dette i ettertid? Jeg skal melde meg inn i styret for fagforeningen "Pedagogstudentene" i håp om å virkelig få gjort noe med denne saken. Er dette noe man må sette seg politisk inn i eller noe man må ta opp med ulike skoler eller utdanningsforbund? Håper på kloke svar :))


Finn utdanninger innen kategorien