Trondheim Fagskole

Trondheim Fagskole

Trondheim Fagskole – en yrkesrettet utdanning 

Vil du rett ut i jobb etter endte studier? Ta en yrkesrettet utdanning på Trondheim Fagskole! Ved Trondheim Fagskole vil du oppleve konstruktivt samarbeid, mye positiv energi og høy faglig kvalitet.
 

Trondheim Fagskole byr på et trygt, inkluderende skolesamfunn, samt et læringsmiljø av høy faglig kvalitet. Opplæringen tilpasses ut fra den enkeltes forutsetninger, noe lærerne legger stor vekt på. Alle de ansatte vil gjøre sitt beste for at du skal trives som student ved Trondheim Fagskole. 

Hva er fagskoleutdanning?

Med fagskoleutdanning menes korte yrkesrettede utdanninger som bygger på
videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende
minimum et halvt studieår og maksimum to studieår.

Bli fagtekniker med utdanning fra Trondheim Fagskole

Tilbudet av fagteknikerutdanningen i Norge er omfattende og skal være tilpasset det teknologiske samfunnets behov for svært mange typer fagteknikerkompetanse. Utdanningene ved Trondheim Fagskole er organisert i flere linjer med ulike fordypninger. Alle som fullfører og består fagteknisk utdanning ved Trondheim Fagskole får tittelen fagtekniker.

Fullført toårig fagteknikerutdanning fra Trondheim Fagskole gir også muligheter til å fortsette i høgskoler for å få den akademiske graden bachelor i ingeniørfag. Formålet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å ivareta tekniske oppgaver og lederoppgaver - i hele samfunnet.

Nært samarbeid med næringslivet

Trondheim Fagskole har i dag et nært samarbeid med lokalt næringsliv, blant annet via partnerskapsavtaler med ulike bedrifter. Dette innebærer at du som student vil få et godt innblikk i den bransjen du ønsker å utdanne deg innenfor, og ikke minst knytte kontakter som kan være verdifulle senere i arbeidslivet. Trondheim Fagskole har ca. 200 studenter fordelt på utdanningene Automatisering, Elkraft, Nautisk, Skipsteknisk drift, Kulde- og varmepumpeteknikk, Matteknikk og KEM (klima, energi og miljø).

Ta din utdanning i vakre omgivelser -  og på historisk grunn!

Trondheim Fagskole ligger i vakre omgivelser på Ladehammeren med flott utsikt mot Trondheimsfjorden og Trondheim by. Anlegget hviler også på historisk grunn. I  vika der Ladehammeren reiser seg fra fjorden antas det at ladejarlene og storfolk etter dem har hatt brygger og kai. Her ble det utført handel, utrustning av langskip til vikingtokt, samt bygging av skip. Skipet til Olav Tryggvasson, "Ormen Lange", ble bygd på dette stedet.

Trondheim Fagskole

Velkommen til Trondheim Fagskole - en yrkesrettet utdannelse preget av konstruktivt samarbeid og mye positiv energi!

Skoleforum Studentums skoleforum kan du bruke om du vil finne ut mer om en skole som du er interessert i eller om du har spørsmål som skolen kan svare på. Du kan også bruke skoleforumet til å komme i kontakt med andre som vil studere, studerer eller har studert på akkurat den skolen. Du kan helt enkelt bruke dette skoleforumet for å få svar på de fleste spørsmål om en spesifikk skole og utdanningene der.

Du kan også klikke deg videre til skolens informasjonsside på Studentum.no og få enda mer informasjon om skolen og utdanningene.
Klikk her for å lese mer om Trondheim Fagskole

Skap et innlegg
Svar Tråder
1 Påbygging til CNC-Fagbrevet? 04.09.2010   Kristian Frostad Hei.Jeg går nå lærling i CNC-operatør/Maskinarbeider-faget.Jeg lurte på om hva er det jeg kan bygge på, på dette fagområdet ? Mvh
1 bygg 04.02.2009   hans petter hei, jeg tar kontakt på veiene av en venn som har lyst til å studere. han har veldig lyst til å studere i trondheim, og det er derfor jeg tar kontakt med dere. Har dere en avdeling for byggfa...
Side:
1


Trondheim Fagskole