Stuidiekompentanse - Forum

02.04.2016 17:57   Hadi
Hei, Jeg vil gjerne studere videre men sliter med å komme i gang, Jeg gikk ut i tiende klasse og flyttet til England og studerte 2 års yrkes fag innen for IT i England og jobbet resten av de årene i England 2014 flyttet jeg tilbake til Norge, Jeg kom verken ikke inn på ungdomsopplærlng eller voksenopplæring. Det jeg trenger nå er Studiekompetanse fra videregående og lurte på hvordan jeg kunne starte på det.