Fysioterapi studie - Forum

06.09.2014 14:42   Ane
Jeg vurderer å utdanne meg som fysioterapeut i Danmark. Har skjønt at jeg må søke via kvote 2 for å få en helhetsvurdering. Vil det da si at jeg kan ta opp fag/forbedre karakterene mine for å få et bedre grunnlag? Eller kommer ikke det til å telle i Danmark?