Forkurs i realfag eller sonans? - Forum

08.12.2017 19:44   vilde

Da jeg er veldig usikker på hva jeg vil bli, tenker jeg å ta et halvårig forkurs i realfag nå fra januar, ettersom jeg ikke har hatt det på vgs. Dersom jeg vil bli noe som krever realfagskompetanse, ønsker jeg jo å få økt snittet så jeg i det hele tatt har mulighet til å komme inn på noe. Men dersom jeg tar dette forkurset får jeg ingen studiepoeng, og det vil dermed ikke ha noen innvirkning på karakterene mine.
Hva mener dere om dette? Er det bedre å ta opp hvert enkelt fag?