Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Samisk høgskole bleformelt åpnet 1. november 1989. Og slik ble et ønske som lenge hadde eksistert i det samisk samfunnet oppfylt, nemlig å kunne tilby samisk lærerutdanning, på samisk, og i et samisk miljø. Dette studiet ble raskt etterfulgt av flere andre samiske studier innen høyere utdanning. En egen samisk høgskole gjorde det også mulig å utvikle tilbud som resonerte med behovene i det samiske samfunnet.

Samisk undervisning og samisk forskning er både grunnlaget og premisset for aktivitetene ved Samisk høgskole. Det er grunnen til at det ofte sies at Samisk høgskole er en samisk institusjon. Tilbudene og oppgavene til Samisk høgskole har utviklet seg betydelig siden 1989, og det har gjort at Samisk høgskole har vært med på å styrke det samiske samfunnet på mange måter. Samisk høgskole har stått i bresjen, sammen med andre institusjoner, for utvikling og endringer innen samisk forskning.

Strategi 2022-2026

Samisk høyskoles visjon er

  • Et samisk universitet for fremtidens Sápmi - vi dekker kunnskapsbehovene i samiske samfunn

Strategien presenterer også hvilke verdier Samisk høyskole legger til grunn i sin virksomhet:

  • Samlende

Med et allsamisk perspektiv er Sámi allaskuvla samlende for hele Sápmi, de samiske språkene og de samiske samfunnene. Ved Sámi allaskuvla skal alle føle trygghet.

  • Fremtidsrettet

Sámi allaskuvla vandrer på kjente stier og tør samtidig å gå opp nye stier til nye områder. Sámi allaskuvla er en fremtidsrettet, modig foregangsinstitusjon både i Sápmi og i urfolkssamarbeidet.

  • Ansvarlig

Sámi allaskuvla styrker og tar ansvar for samiske språk, verdier og kunnskapsgrunnlag, og er dermed også styrkende for de samiske samfunnene.

Skoleforum Studentums skoleforum kan du bruke om du vil finne ut mer om en skole som du er interessert i eller om du har spørsmål som skolen kan svare på. Du kan også bruke skoleforumet til å komme i kontakt med andre som vil studere, studerer eller har studert på akkurat den skolen. Du kan helt enkelt bruke dette skoleforumet for å få svar på de fleste spørsmål om en spesifikk skole og utdanningene der.

Du kan også klikke deg videre til skolens informasjonsside på Studentum.no og få enda mer informasjon om skolen og utdanningene.
Klikk her for å lese mer om Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole

Skap et innlegg
Svar Tråder
0 pensjonist 19.02.2013   KV Vil gjerne vite om det finnes fjernstudier ved Høgskolen i Kautokeino. Med samlinger. Er ute etter samisk kultur og historie. Ønsker å jobbe spesielt med Øst-Finnmark hvis jeg skal skrive/fors...
Side:
1


Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole