Førskolelærer ved Rudolf Steiner - Forum

30.12.2012 12:36   marita sobrinho

Hei! Jeg har lyst til å utdanne meg som førskolelærer. Jeg synes det er mye som høres spennende ut ved å jobbe i en steiner barnehage. etter å ha lest mye om Rudolf Steiner barnehagene, har jeg fått svar på mange av mine spørsmål, men det er allikevel et spørsmal jeg fremdeles ikke har funnet svar på, og det er hvor mye man tjener som førskole lærer i en slik barnehage. Jeg bryr meg mer om trivsel enn lønn, men det er klart at lønnen har noe å si. Hva er begynnerlønnen, og er den høyere eller lavere enn som førskolelærer i vanlig barnehage? Håper på svar


RE: Førskolelærer ved Rudolf Steiner høyskolen
14.01.2013 10:54   Studieadministrasjon, Steinerhøyskolen

Hei, Utdanningen for å bli førskolelærer i steinerbarnehager får du ved Steinerhøyskolen i Oslo. Dette er et 3-årig studieløp som gir bachelorgrad i steinerpedagogikk. Utdanningen er spesielt kjent for å ha god nærhet til praksis. Les mer om utdanningen på www.rshoyskolen.no. Angående spørsmålet ditt om lønnsnivå så har nok de fleste barnehagene lønn etter tariff. Men dette kan du undersøke nærmere ved å kontakte Steinerbarnehageforbundet som er en sammenslutning av alle steinerbarnehagene i Norge. Kontakt dem på forbundet@steinersbarnehagene.no med dine konkrete spørsmål om lønn og lønnsutvikling.


Steinerhøyskolen