Norsk lærerakademi - Lærerhøgskolen

Norsk lærerhøgskoleNorsk Lærerakademi – NLA Lærerhøgskolen

Ved Norsk lærerakademi - Lærerhøgskolen i bydelen Åsane i Bergen kan du studere allmenn- og førskolelærerutdanning. Høgskolen tilbyr også etter- og videreutdanning. Noen av fagene tilbys som nettstudium.

NLA er forkortelse for Norsk Lærerakademi som har to høgskoler i Bergen, NLA Lærerhøgskolen og NLA Høgskolen for kristendomskunnskap, pedagogikk og interkulturell forståelse. Det er private kristne høgskoler som er åpne for alle uansett livssyn. Skolen har offentlige godkjente eksamener og det betales kun studie- og eksamensavgifter- ingen skolepenger.

Skoleforum Studentums skoleforum kan du bruke om du vil finne ut mer om en skole som du er interessert i eller om du har spørsmål som skolen kan svare på. Du kan også bruke skoleforumet til å komme i kontakt med andre som vil studere, studerer eller har studert på akkurat den skolen. Du kan helt enkelt bruke dette skoleforumet for å få svar på de fleste spørsmål om en spesifikk skole og utdanningene der.

Du kan også klikke deg videre til skolens informasjonsside på Studentum.no og få enda mer informasjon om skolen og utdanningene.
Klikk her for å lese mer om Norsk lærerakademi - Lærerhøgskolen

Skap et innlegg
Svar Tråder
0 Hvilke pedagogikk-kurs trenger jeg? 13.08.2012   espen Hei, jeg har mastergrad i kjemi og phd i geokjemi og lurer på hvilke fag i pedagogikk jeg trenger for å være kvalifisert for læreryrket (lektor). Jeg vil gjerne ta kurs...
Side:
1


Norsk lærerakademi - Lærerhøgskolen