Norsk Høgskole for Helhetsterapi

Norsk Høgskole for Helhetsterapi

Norsk høgskole for helhetsterapi

Ønsker du å jobbe med naturterapeutiske behandlingsformer? Norsk høgskole for helhetsterapi har drevet undervisning siden 1982, og er i dag en av Norges mest toneangivende og omfattende skoler innen kinesiologi og naturterapeutiske behandlingsformer. Utdannelsen ved Norsk høgskole for helhetsterapi gir deg de beste forutsetninger for å kunne arbeide som helhetsterapeut.

Studiene ved Norsk høgskole for helhetsterapi foregår på deltid og er basert på helgeundervisning. Årsaken til dette er blant annet at skolen vil sikre seg de aller beste lærerkreftene. 

Hva er helhetsterapi?

Helhetsterapi er en terapiform som retter oppmerksomheten mot hele mennesket, den fysiske kropp, tanker og følelser. Kroppen behandles ved at man setter i gang naturlige helbredelsesprosesser. Som helhetsterapeut må du beherske en rekke forskjellige terapiformer i din behandling. Velger du å studere ved Norsk Høgskole for Helhetsterapi vil du ha et godt utgangspunkt til å mestre denne rollen!

Som helhetsterapeut må du beherske flere områder, hvor de viktigste er:

 • Kinesiologi
 • Fotsoneterapi
 • Meridiandrenasje
 • Øreakupunktur
 • Aromaterapi

VEKS-fag

Norsk høgskole for helhetsterapi tilbyr også kurs i VEKS-faget. VEKS-faget skal bidra til å sikre at helhetsterapeuter utvikler kunnskaper, innsikt og holdninger slik at de driver en forsvarlig fagutøvelse både med hensyn til enkeltmennesker og grupper de har til behandling, og med hensyn til samfunn og myndigheter. VEKS-faget bygger på Vitenskapslære, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære.

Praktiske opplysninger om Norsk høgskole for helhetsterapi

 • Studieåret er fra august til juni.
 • Til studiene er det nødvendig med generell studiekompetasne eller realkompetanse.
 • Det er obligatorisk kollokviedannelse.
 • I enkelte fag ved helhetsterapistudiet er det undervisning på tvers av klassene.
 • Det er et krav om 90% tilstedeværelse for å gå opp til eksamen.
 • Undervisningen foregår i Fjordgata 2, Tønsberg

Ved Norsk høgskole for helhetsterapi vil du både møte et spennende og lærerikt miljø, få et godt utgangspunkt for videre jobb innen naturterapi, samt oppleve stor personlig utvikling!
Skoleforum Studentums skoleforum kan du bruke om du vil finne ut mer om en skole som du er interessert i eller om du har spørsmål som skolen kan svare på. Du kan også bruke skoleforumet til å komme i kontakt med andre som vil studere, studerer eller har studert på akkurat den skolen. Du kan helt enkelt bruke dette skoleforumet for å få svar på de fleste spørsmål om en spesifikk skole og utdanningene der.

Du kan også klikke deg videre til skolens informasjonsside på Studentum.no og få enda mer informasjon om skolen og utdanningene.
Klikk her for å lese mer om Norsk høgskole for helhetsterapi

Skap et innlegg
Svar Tråder
0 Bare i Oslo og Tønsberg? 24.08.2010   Caroline -Finnes skolen bare i Oslo og i Tønsberg, her i Norge?
Side:
1


Norsk høgskole for helhetsterapi