Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Primærvitnemål og førstegangsvitnemål - Forum

28.10.2009 09:05   Anonymt medlem
Hva er forskjellen mellom primærvitnemål og førstegangvitnemål?

Svar: Primærvitnemål og førstegangsvitnemål
28.10.2009 09:06   Anonym
Primærvitnemål er ditt første vitnemålet for fullført og bestått videregående opplæring. Har du et primærvitnemål når du søker om opptak til universitet eller høgskole rangeres du innenfor det som kalles primærvitnemålkvoten, som er 40 % av studieplassene. Ved opptak innenfor primærvitnemålskvoten, er det bare karakterpoeng og eventuelle fordypningspoeng og realfagspoeng som regnes med. Men, når du konkurrerer om studieplass i den ordinære kvoten, konkurrerer du også på grunnlag av alderspoeng og tilleggspoeng som man kan oppnå etter videregående skole. Det betyr at det normalt er høyere inntakspoengsum i ordinær kvote enn i primærvitnemålskvoten. Nye fag som du tar etter at du har fått primærvitnemålet ditt, kan telle med i poengberegningen i primærvitnemålskvoten. Forutsetningen er at fagene oppfyller spesielle opptakskrav og/eller gir deg ekstra fordypningspoeng eller realfagspoeng. Dokumentasjon på eksamen i nye fag skal ikke føres inn på primærvitnemålet, men legges ved som tilleggsdokumentasjon. På den måten vil vitnemålet ditt fremdeles være et primærvitnemål til og med det året du fyller 21 år.

RE: Primærvitnemål og førstegangsvitnemål
21.06.2021 11:40   SELVI

Hvordan kan man øke poengsummen ved å beholde førstegangsvitnemålet, når har en 4,9 poeng