23/5 regelen - Forum

20.10.2009 08:59   Anonymt medlem
Hva er 23/5 regelen?

Svar: 23/5 regelen
20.10.2009 09:00   Anonym
23/5 regelen er en annen måte å oppnå generell studiekompetanse hvis du ikke har fullført videregående. For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du - fylle minst 23 år i søknadsåret - dekke alle de6 obligatoriske fagkravene - dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis/utdanning Fagkraven gjelder som et av de fem årene, hvis det ikke er overlapping med fag som inngår i hele årskurs som skal gjelde med i 5-årskravet. Som utdanning teller også folkehøgskole og høyere utdanning som har minst ett års lengde. Som yrkespraksis gjelder også omsorgsarbeid og fullført militær-/ siviltjeneste. Deltidsarbeid blir regnet om til heltid med utgangspunkt i 37,5 timer i uken, men 90 % stilling eller mee regnest som full jobb. Deltidsarbeid under 50 % stilling eller arbeidsforhold under et halvt år gjelder normalt ikke. Du kan finne mer informasjon inne på samordnaopptak sin hjemmeside. Vennlig hilsen, Studentum