Vis studentum.no som: Mobil

Lån og stipend fra Lånekassen

lån og stipend fra lånekassen

Har du fått studieplass på en godkjent utdanning? Da kan du søke om stipend og lån fra Lånekassen. Som student kan du ha rett på flere typer stipend og lån; basisstøtte, støtte til skolepenger og reisestøtte er noe av det du kan ha rett på.

For å ha rett til støtte fra Lånekassen til høyere og annen utdanning, må du oppfylle visse krav og vilkår:

  • Som hovedregel må du være norsk statsborger, men utenlandske statsborgere kan få støtte på visse vilkår.  
  • Lånekassen gir støtte ut fra studiebelastning. Du må være tatt opp som elev eller student og ha rett til å gå opp til eksamen.
  • Lånekassen gir støtte til både fulltids- og deltidsutdanning i Norge.
  • Lånekassen kan gi støtte til høyere utdanning i opptil åtte år.
  • Fylte du 65 år før 1. januar 2017, kan du ikke få stipend eller lån fra Lånekassen.

Lån og stipend til studier i utlandet

Lånekassen gir også støtte til høyere og annen utdanning i utlandet, til gradsstudier eller til å ta deler av graden i utlandet. Det gis ikke støtte til deltidsutdanning i utlandet. Utdanning i nordiske land må være offentlig godkjent i studielandet og gi rett til utdanningsstøtte i landets egen ”Lånekasse”.

Utdanningen kan ikke være lagt opp som nettstudium eller samlingsbasert studium. For å få støtte til høyere utdanning i land utenfor Norden må utdanningen tilsvare, være på nivå med eller kunne bli godkjent som en del av en norsk bachelor- eller mastergrad, eller tilsvare en norsk grad på ph.d.-nivå. Du må ha generell studiekompetanse i Norge for å få støtte til høyere utdanning i land utenfor Norden. Høyere utdanning fra land utenfor Norden må gi studiepoeng i Norge.

 Les mer om krav og vilkår for å få støtte til høyere utdanning i Norge

 Les mer om krav og vilkår for å få støtte til høyere utdanning i utlandet 

Slik søker du lån og stipend

Så snart du har fått studieplass, kan du søke om stipend og lån. Alle må søke på nett, på Lånekassens selvbetjeningssider Dine sider. Det er flere måter å logge seg inn på Dine sider på, BankID og MinID er to av mulighetene.

En ukes tid etter at du har sendt søknaden, kan du se status for søknaden din på Dine sider. Du får vite enten hva resultatet er blitt, eller hvor lenge du må vente på svar.

Når du får godkjent søknaden, kan du velge å signere avtale om støtte på Dine sider, der du kan signere med BankID eller Buypass. Valget mellom e-signering eller papirsignering tar du når du søker. Krysser du av for «elektronisk signering» når du søker, vil søknadsprosessen gå raskere enn om du velger å signere avtale om støtte på papir.

 Les mer om elektronisk signering

Basisstøtte

Basisstøtten er lik for alle studenter i høyere utdanning. I undervisningsåret 2016–2017 kan du få opptil 103 950 kroner i basisstøtte (i året). Etter bestått eksamen og forutsatt at du ikke har inntekt, trygd eller formue over Lånekassens fribeløp, blir inntil 40 prosent av beløpet, 41 580 kroner, gjort om til stipend. Omgjøringen skjer automatisk når Lånekassen får likningstallene fra Skatteetaten for det året du tok eksamen.

Du skal ikke sende inn eksamensresultater dersom du tar utdanning i Norge, dette gjør lærestedet ditt. Du får vedtaksbrev når omgjøringen er gjort, med oversikt over hvor mye av lånet som er gjort om til stipend. Brevet legges ut på Dine sider, hvis du har samtykket til elektronisk kommunikasjon med Lånekassen. Tar du utdanning i utlandet, må du sende inn eksamensresultater når Lånekassen ber om det, og ved endt utdanning.

Studenter i Norge får støtten utbetalt én gang per måned, normalt den 15. hver måned, i perioden august–mai. Utbetalingene er større rundt studiestart, i august og i januar. Utenlandsstudenter får støtten utbetalt to ganger i året.

Støtte til skolepenger

Må du betale skolepenger? I tillegg til basisstøtten kan du motta ekstra støtte til skolepenger. Vær oppmerksom på at skolepenger ikke alltid blir gjort om til stipend når du er ferdig med utdanningen.

Skolepenger i Norge og Norden

I Norge og Norden blir skolepengestøtte gitt som lån. Lån til skolepenger kommer på første utbetaling hvert semester. Du trenger ikke søke spesielt om skolepenger, ekstra lån til skolepenger legges automatisk til hvis du søker om fullt stipend og lån på den vanlige søknaden når du studerer i Norge. Studerer du i et annet nordisk land, må du sende inn dokumentasjon som viser hvor mye du må betale i skolepenger. Det gis ikke støtte til skolepenger hvis du går på folkehøgskole. Innenfor Norden kan du få låne opp til 61 652 kroner per år til å dekke skolepenger.

Skolepenger utenfor Norden

Utenfor Norden kan du få opptil 126 160 kroner i skolepengestøtte per år. Til utdanning på bachelornivå gis skolepengestøtten med 50 prosent stipend og 50 prosent lån av de faktiske skolepengene opptil kr 64 519 kroner. Støtte utover dette gis som lån. Til utdanning på masternivå og delstudier gis skolepengestøtten med 70 prosent stipend og 30 prosent lån av de faktiske skolepengene opp til kr 64 519. Støtte utover dette gis som lån. Til utdanning på ph.d.-nivå gis hele skolepengestøtten som lån.

 Les mer om støtte til skolepenger utenfor Norden

Reisestøtte

Reisestøtte i Norge og Norden

Er du 25 år eller yngre og skal flytte hjemmefra for å ta utdanning, kan du ha rett på reisestipend. Reisestipend blir regnet mellom hjemstedet ditt i Norge (folkeregistrert adresse) og lærestedet. Reisestipendet er et tilskudd til to tur-retur-reiser i året, maksimalt reisetilskudd er 8 033 kroner for et helt studieår. Egenandelen er 3 314 kroner. Reisestipendet blir automatisk beregnet når du søker om stipend eller lån. Tilskudd til reiser i Norge blir gitt som 100 prosent stipend.

Reisestøtte utenfor Norden

Skal du studere utenfor Norden, kan du få tilskudd til dekning av to tur-retur-reiser etter Lånekassens satser, mellom folkeregistrert adresse i Norge og regionen lærestedet ligger i. Tilskuddet til reiser utenfor Norge blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån.

Du kan også ha rett på andre typer stipender fra Lånekassen. Se lanekassen.no for fullstendig oversikt over støtte til utdanning i Norge. Utenlandsstudenter kan ha rett på enda flere stipender, se lanekassen.no for fullstendig oversikt.

Inntekt og formue

Hvor mye kan man tjene og fortsatt få stipend?

For å beholde maksimalt stipend kan du ikke ha person- og kapitalinntekt over 172 597 kroner i 2017 hvis du mottar støtte hele kalenderåret. Mottar du støtte i sju måneder eller mindre i 2017, kan du ha en person- og kapitalinntekt på 431 492 kroner uten at stipendet blir redusert. Dersom du har inntekt og/eller formue over beløpsgrensene, blir det beløpet du kan få som stipend, gradvis redusert, alt etter hvor mye høyere enn grensene inntekten og /eller formuen din er. Det er bare de beløpene som er over grensene som fører til reduksjon av stipendet.  Overskrider du grensa for person- og kapitalinntekt, blir stipendet ditt redusert med fem prosent per måned av inntekten som er over beløpsgrensen.

Person- og kapitalinntekten din er summen av alle inntektene dine før fradrag. Renter fra BSU inngår ikke i kapitalinntekten. Nettoformuen er summen av verdien av det du eier, minus din totale gjeld (for eksempel verdien av hus og bankinnskudd, minus gjeld til Lånekassen og huslån).

Hvor høy formue kan man ha og fortsatt få fullt stipend?

For å beholde maksimalt stipend må du i 2017 ikke ha nettoformue over 392 662 kroner dersom du er enslig, eller 754 140 kroner dersom du er gift eller har samboer med felles barn. Er du enslig, blir stipendet ditt redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over grensene. Er du gift eller samboer med felles barn, blir stipendet ditt redusert med én prosent per måned av den delen av formuen som er over grensene. Fradrag i stipend blir gjort i denne rekkefølgen: Stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, forsørgerstipend og utdanningsstipend.

 Se eksempler på utregninger

 Les mer om inntekt og formue

Årlig kontroll av utlandsstudenter

Alle studenter i utlandet må dokumentere faglig progresjon og betalte skolepenger etter hvert studieår, for å få innvilget videre støtte fra Lånekassen. Gjør du ikke dette, kan støtten til videre studier og skolepenger bli redusert eller stoppet helt.  Hvis du studerer i Norden, må du fylle ut et såkalt N-skjema, som du laster ned fra lanekassen.no. Studerer du utenfor Norden, må du fylle ut et C-skjema, som du laster ned fra lanekassen.no.

 Les mer om årlig kontroll av utenlandsstudenter

Sist oppdatert 3. januar 2017


Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 16.01.2019

Hvordan takle uforutsette kostnader som student

Har du en plan for uforutsette økonomiske situasjoner? I denne artikkelen gir vi deg tre kjappe tips til nettopp dette.

Les mer
Sist oppdatert: 05.09.2019

De beste sparingsappene for studenter

Visste du at det finnes apper som kan spare deg for tid og penger? Se vår oversikt over apper som kan bidra til å gjøre studenthverdagen litt billigere!

Les mer
Sist oppdatert: 12.10.2020

Slik får du orden på studentøkonomien

Forbrukerøkonom Magne Gundersen, kjent fra Luksusfellen i TV3, gir deg rådene du trenger for en ryddig studentøkonomi.

Les mer
Meld deg på vårt nyhetsbrev

*