Vis studentum.no som: Mobil

Vil du vite mer om fagskoleutdanning?

hva er fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning – yrkesrettede utdanninger som varer fra et halvt til to år

Fagskoleutdanninger er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår.

Med fagskoleutdanning er det store sjanser til å få akkurat den jobben du er ute etter. Utdanningene utvikles sammen med arbeidslivet, og avsluttes ofte med et prosjektarbeid i samarbeid med næringslivet.

Norge vil ha stort behov for flere dyktige fagfolk i tiden fremover. Regjeringen ønsker at flere skal ta utdanning ved fagskoler, i kombinasjon med jobb eller på fulltid.

Hva er fagskole?

En utdanning godkjennes som fagskoleutdanning etter at det er foretatt en faglig vurdering av kvaliteten i tilbudet ut fra gitte kriterier. Fagskoleutdanning skal være et alternativ til høyere utdanning, og godkjennes av NOKUT. 

Fagskoleutdanninger har et mangfold av tilbud; alt fra tekniske og maritime fagskoleutdanninger til tilbud innenfor helse- og sosialfag. I tillegg har private tilbydere ofte tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, medie-, multimedia- og IKT-fag. Fagskoleutdanning gir rett til utdanningsstøtte i Lånekassen. 

 Yrkesrettet

Fagskolen skal gi en yrkesrettet utdanning som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. Fagskolene har tette bånd til arbeidslivet, som også er med på å utvikle skolenes utdanninger. Under utdanningen vil du derfor få erfare hvordan faget fungerer i praksis. Fagskoler har mange lærere med solid bransjeerfaring i det fagfeltet de underviser i, noe som er med på å knytte fagene tett opp mot arbeidslivet.

 Kortere utdanningFagskole

En fagskoleutdanning har et omfang på minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Fagskole er derfor et godt alternativ for deg som ønsker å komme deg raskt ut i jobb. Fagskoleutdanning gir deg den praktiske kompetansen du trenger for å kunne fungere i arbeidslivet fra dag én.

 Mer praksis enn teori

Fagskoleutdanninger skiller seg fra høyskole- og universitetsutdanning ved at de legger vekt på mer praktisk jobbing med faget. En utdanning ved en fagskole gir spisskompetanse og mulighet for faglig utvikling. Foretrekker du praktisk oppgaveløsning fremfor teorilesing, kan en fagskoleutdanning være riktig valg for deg.

 Godkjent av NOKUT

Fagskoleutdanninger er godkjent av Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT). Deres jobb er å sørge for at den enkelte utdanningen tilfredsstiller kravene til innhold, gjennomføring og evaluering av utdanningen. Velger du fagskoleutdanning kan du derfor være trygg på at du er beskyttet mot useriøse tilbydere. Som fagskolestudent har du også rett til lån og stipend fra Lånekassen. Den komplette listen over godkjente fagskoletilbud finner du her.

 Mulighet for videre utdanning

Flere fagskoler samarbeider med norske høyskoler slik at det er mulig å bygge på fagskoleutdanningen til en bachelorgrad og eventuelt til en mastergrad. Mange utenlandske universiteter har tilsvarende ordning. Opptaket skjer da ved en individuell vurdering, og ofte slik at en får godkjent fagskolen som en del av bachelorutdanningen. 

Den nye fagskoleloven

Den nye fagskoleloven skal i følge regjeringen gi økt kvalitet og bidra til økt status for fagskoleutdanningen, samt gode utdanningsvilkår for studentene. Med den nye fagskoleloven «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning» blir fagskolen definert som høyere yrkesfaglig utdanning. Fra 1. juli 2018 fikk alle fagskolestudenter vitnemål med studiepoeng i stedet for fagskolepoeng. Tidligere fagskolestudenter kan be om ny utskrift av vitnemålet, der fagskolepoeng erstattes med studiepoeng. Fristen for dette er innen 31. desember 2020 og det koster 1000,-. Som et kostnadsfritt alternativ kan du laste ned rundskrivet fra Kunnskapsdepartementet som vedlegg til det originale vitnemålet. 

Hvem kan søke?

Opptakskravet til fagskoleutdanning er yrkeskompetanse, med eller uten fag-/svennebrev, eller generell studiekompetanse. Frist for å søke til offentlige fagskoler er 15. april. For private fagskoler kan søknadsfristen variere fra skole til skole.

Populære fag på fagskole

Se noen av de mest populære fagskoleutdanningene her:

Bygg og anlegg
Elektrofag
Data / IT
Helse- og sosialfag
Mat og drikke
Media
Olje og energi
Transport, maritime og nautiske fag
Velvære og skjønnhet
Økonomi og administrasjon

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

*


Meld deg på vårt nyhetsbrev

*