Vis studentum.no som: Mobil

Viktige tidsfrister for deg som skal søke utdanning

Søknadsfrister utdanning 2017

Søknadsfrister for høyere utdanning 2018

Planlegger du å studere til høsten? Søknadsportalen "Samordna Opptak" stengte 15. april kl. 23:59, men du kan omprioritere studieønskene dine helt frem til 1. juli.

Husk også at noen skoler har rullerende og/eller lokalt opptak!

Søknadsportalen åpner
1. februar

Søknaden åpner, og du kan søke studieplass for studieåret 2017/2018.

Søknasfrist for enkelte studier
1. mars

Søknadsfrist for de som skal søke

  • Politihøgskolen
  • Luftfartsfag ved UiT Norges arktiske universitet
  • Tidlig opptak
  • Særskilt vurdering
  • Med utanlandsk videregående utdanning (ikke Norden)
  • Med realkompetanse

Frist for å laste opp dokumentasjon for enkelte studier
20. mars

Frist for å laste opp dokumentasjon hvis du har søknadsfrist 1. mars.


Søknadsfrist for de fleste studier
15. april 

Søknadsfrist på de aller fleste studier på fagskole, høyskole og universitet. Etter denne datoen kan du ikke legge til flere studieønsker i søknaden din, men du kan fremdeles gjøre omprioriteringer i rekkefølgen.


Frist for å laste opp dokumentasjon for de fleste studier
10. mai

Frist for å laste opp dokumentasjon hvis du har søknadsfrist 15. april.

Frist for å omprioritere studieønskene dine
1. juli

Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.
Vitnemål og attester for utdanning og praksis skal lastes opp.

Ledige studieplasser legges ut
19. juli

Den 19. juli kl. 09:00 blir oversikten over ledige studieplasser lagt ut, og nye søkere kan forhåndsregistrere seg med personalia. 

Svar på søknad og suppleringsopptaket åpner
20. juli

Den 20. juli kl. 09.00 kan både nye søkere og de som har søkt tidligere, søke ledige studieplasser. 
Du vil også få svar på søknaden din senest denne dagen!

Svarfrist på hovedopptaket
26. juli

Siste frist for å svare på hovedopptaket er 26. juli. Dersom du ikke svarer på eventuelle tilbud eller tilbud om venteliste, blir dette regnet som nei.

Svar på suppleringsopptaket
29. juli

Søkere som får nytt tilbud, er blitt studiekvalifiserte eller har fått endret poengsum etter hovedopptaket, vil få svar i det nasjonale suppleringsopptaket 29. juli.

Etteroppfyllingsopptaket starter
4. august

Til noen studium kan lærestedene etterfylle studieplasser fra ca. 4. august og utover.

Kilde: Samordna opptak

Finn din utdanning her!

Fagområde
Utdanningstype
Sted
Søk

Lån og Stipend

Lån og Stipend

Les mer

Lånekassen er Norges største på studielån og stipend til norske studenter. Her kan du lese om hva som kreves for at du skal kunne motta støtte. Hvor mye du vil motta avhenger blant annet av om det er heltid eller deltidsstudier, inntekt eller formue. Skal du studere i utlandet vil du også finne nyttig informasjon her.

Les mer om lån og stipend

Universitet og Høgskole

Universitet og Høgskole

Les mer

Heltidsstudier ved høgskoler eller universitet tilsvarer en 37,5 timers arbeidsuke. Med en høyere utdanning tilegner du deg nye kunnskaper og erfaringer, samt at du øker dine muligheter til en mer kvalifisert jobb. I tillegg kommer studietiden mest sannsynlig til å bli noen av de morsomste årene i ditt liv!

Les mer om universitet og høgskoler
Søk blant landets universitet og høgskoler

Fagskole

Fagskole

Les mer

En fagskoleutdanning er kortere, yrkesrettede studier som raskere tar deg ut i arbeidslivet enn ved høgskole eller universitetsstudier. En fagskoleutdannelse er fra et halvt år til maks to år, og en stor del av studiet består av praksis. Man kan også ta fagskolestudier på heltid, deltid eller som fjernundervisning.

Les mer om fagskoler
Søk blant landets fagskoler

Kommentarer:


Meld deg på vårt nyhetsbrev

*