Vis studentum.no som: Mobil

Runa hjelper andre gjennom jussen

Navn: Runa Aas-Eng      
Alder: 31 år
Kommer fra: Skarnes
Bosted: Nøtterøy
Studiet du tokBachelor i jus
Når studerte du: 2013-2016
Jobber som: Miljøterapeut i Larvik kommune

høgskolen i sørøst-norge

– Jeg ville ha en jobb hvor jeg kunne være til hjelp for andre mennesker, sier Runa.

– Jeg ville ha en jobb hvor jeg kunne være til hjelp for andre mennesker. Som miljøterapeut får jeg virkelig nytte av jusstudiene ved HSN, forteller Runa Aas-Eng. Men – hun er ikke ferdig med å studere jus. Målet er å bli advokat.

Hvorfor valgte du jus-studiet?

– Jeg har hatt en drøm og et sterkt ønske om å studere jus siden jeg gikk på videregående. Der hadde jeg en utrolig dyktig lærer i rettslære som motiverte meg og gjorde meg interessert i jus som fagterminologi.

Hva hadde du gjort før du begynte på høyskolen?

– Jeg hadde ikke gode nok karakterer sammenlagt for å komme direkte inn på Universitet i Oslo da jeg var 19 år, så veien ble litt annerledes enn først tenkt. Jeg har blant annet en bachelor i sosialt arbeid fra tidligere Høgskolen i Oslo, og har jobbet tre år i barneverntjenesten i Bærum kommune, før jeg startet på bachelor i jus som 26-åring ved campus Ringerike i 2013.

Hva synes du om studiet?

– Studiet svare absolutt til forventningene. I løpet av de tre årene jeg gikk der utviklet studiet seg enormt, både faglig og sosialt. Anne Bang Lyngdal og faglærere på jus fikk blant annet i havn en meget gunstig avtale med Universitetet i Aarhus, noe som gjør at alle som fullfører bachelor i jus kan søke seg direkte inn påjurader for de to siste årene som sammenlagt gir deg vitnemål som jurist. Flere av mine tidligere medstudenter fullfører nå sin mastergrad i Aarhus.

Hva var mest interessant og matnyttig ved studiet?

– Jus har mange interessante fagområder. Jeg likte spesielt strafferett godt, hvis jeg skal fremheve et fag. I tillegg er juridisk metode særdeles matnyttig, noe man lærer fortløpende gjennom hele studiet. Blir du god på juridisk metode, er du i stand til å anvende alle mulige rettskilder på en god måte både i jobb og privat.

Noe som overrasket deg ved studiet?

– Oppfølgingen fra linjeleder og faglærere. Å studere jus ved Ringerike er et klokt valg. Her har man faglærere og linjeleder tett innpå seg, og de er aldri lenger unna enn ett bank på døra. Mange av forelesningene er lagt opp slik at studentene har mulighet til å delta aktivt i undervisningen, og på den måten får praktisert jussen både muntlig og i fellesskap.

Hvordan var sosiale miljøet på studiet?

– Det vokste frem en egen linjeforening på jus som da het Advocatus Diaboli, nåværendeJusforeningen for HSN.Den skapte et enormt fint fellesskap blant jusstudentene, både faglig og sosialt. Vi startet blant annet opp med den populære prosedyrekonkurransen i 2016, som fortsatt er veldig populær blant nåværende studenter. Du kan sevideo fra prosedyrekonkurransen her.

Foreningen samarbeider med faglærere, lokale advokatfirmaer på Ringerike og tingretten. Dette er både gøy og lærerikt for studentene, som da jobber i grupper og får prøve seg i tingretten med en fiktiv sak.

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

– Her vil jeg igjen nevne prosedyrekonkurransen og samarbeidet med advokatfirmaer og tingretten. Uhorvelig nyttig erfaring for studentene! 

I tillegg velger HSN å invitere spennende gjesteforelesere fra arbeidslivet. Gatejuristen har også opprettet en avdeling på Ringerike hvor studenter kan få god erfaring, mens de studerer. Hvis du velger strafferett som valgfag får du også med deg et besøk til Ringerike Fengsel og tingretten. Kjempespennende!

Hvem tror du jusstudiet passer for?

– Jeg mener at alle kunne trenge å lære litt jus. Det dukker opp mange situasjoner både på jobb og privat hvor man kunne trengt litt kunnskap om lover og regler og anvendelsen av disse.

Hvordan var overgangen fra studier til jobb?

– Jeg elsket å studere jus, men av praktiske årsaker begynte jeg i jobb etter endt bachelor. Det gikk veldig fint det også, men jeg savner virkelig studiet. Når jeg jobbet med jussen pleide jeg å si både til meg selv og de som lurte: «Nå koser jeg meg». Og det gjorde jeg virkelig.

Jobbet du målbevisst mot å kvalifisere deg mot jobben du nå har fått, eller var det mer tilfeldig at du endte i denne jobben?

– Det var bevisst. Jeg ville ha en jobb hvor jeg kunne være til hjelp for andre mennesker. Og som miljøterapeut i Larvik kommune med enslige mindreårige flyktninger, har jeg virkelig fått en veldig allsidig, meningsfull og lærerik jobb.

Hvilken nytte har du av studiet i den jobben du har nå?

– Den jobben jeg har nå handler om å integrere unge flyktninger til å få et godt, trygt og meningsfullt liv i Norge. Jussen er ikke hovedarenaen her, men som tillitsvalgt på arbeidsplassen holder jeg et ekstra godt øye med arbeidsmiljøloven. Til høsten blir det mer jus-moro på meg, da den ene ungdommen jeg jobber med har valgt rettslære som valgfag på videregående.

Har du fått drømmejobben, eller ser du for deg en videre utvikling og karriere?

– Jeg er ikke ferdig med jus. Målet er å bli advokat. Se ikke bort i fra at jeg også tar turen over Skagerak, for å fullføre mastergraden ved Det Juridiske Fakultet i Aarhus.Les mer om Universitetet i Sørøst-Norge
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!