Vis studentum.no som: Mobil

Nytt studietilbud i eiendomsutvikling

Nytt studietilbud i eidenomsutvikling

Norges Eiendomsakademi (NEAK) og Høgskulen på Vestlandet har inngått et samarbeid om en ny utdanning i forvaltning og utvikling av eiendom. De to deltidsstudiene kan tas på ett år og gir til sammen 30 studiepoeng.

I deltidsstudiene ved NEAK får studentene innsikt og forståelse for den juridiske og økonomiske siden av eiendomsforvaltning. De vil også lære om hvordan god teknisk forvaltning kan sikre at bygninger holder riktig teknisk standard.

Studiet Utvikling av eiendom

Studiet Teknisk forvaltning

-I disse studiene vil man lære om hvordan teori og data benyttes til å finne gode løsninger i arbeid med utvikling av eiendom. Samtidig vil man få kunnskap og innsikt i byggetekniske problemstillinger og tekniske installasjoner. Bygningers livsløp er et spennende fagområde som er svært viktig i tiden fremover. For å nå storbyenes klimamål 2030, vil dette også ha stor betydning for byutvikling, valg og utfordringer innen teknisk, estetisk utforming og materialbruk. Den rivende utviklingen på tekniske løsninger, byggematerialer og krav til egenskaper for bygg, gjør dette yrket svært interessant. Det ligger spennende utfordringer i hvordan ivareta eldre bygg i denne tiden fremover, hvordan velge effektive og varige løsninger for energi og inneklima, sier Espen Fuglesang, Adm. Direktør ved NEAK.

Nye krav krever løpende oppdatering

Høgskulen på Vestlandet har ingeniørutdanning i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene her er bredt sammensatt av byggtekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. Skolen tilbyr også en rekke spesialemner til yrkesaktive som skal kunne oppgradere sin kompetanse innen byggfagene.

- Byggebransjen er i løpende utvikling. Nye arkitekturiske stiler og materialtyper kommer til, nye forskrifter stiller nye krav og miljøkravene krever endring i design og bruk av bygninger, ikke minst med tanke på energibruk. Dette krever løpende oppdatering for ingeniører, planleggere, kommuneansatte, designere, eiendomsforvaltere og investorer, sier Thorbjørn Kaland, Rådgiver på Fakultet for ingeniør- og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet.

Studiene kan inngå i en grad

Foruten oppdatert kompetanse med høy nytteverdi når man arbeider med bygg og eiendom, vil studiene gi til sammen 30 studiepoeng.

-Dette tilsvarer et halvt års studier ved en høyskole eller universitet, og kan inngå i en grad. Hvis en kandidat er i gang med bachelor-studier, er i arbeid, men mangler fullføring, gir disse studiene en ny mulighet. Studiepoengene vil komme til fradrag for en del studier, og man sparer dermed studietid, sier Thorbjørn Kaland.Les mer om Norges Eiendomsakademi

Bestill mer informasjon


Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om Norges Eiendomsakademi.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Meld deg på vårt nyhetsbrev

*