Vis studentum.no som: Mobil

Cecilie jobber med å ta vare på de mest sårbare av oss

Barnevernspedagog

Cecilie Marie Norberg jobber i dag som
barnevernspedagog etter å ha tatt en
bachelor i barnevern i et flerkulturelt samfunn
ved HSN campus Porsgrunn.

høgskolen i sørøst-norge

Rettferdighetssans: Nordbergs sans for rettferdighet og barns rettigheter samt positiv omtale av studiet fikk henne til å søke på barnevernsutdanningen ved HSN. Foto: Stian Kristoffer Sande.

Cecilie Marie Norberg jobber som barnevernkonsulent i Asker barneverntjeneste. Jobben fikk hun allerede før hun var ferdig med studiene, og hun tror mye skyldes at hun valgte å dra på utveksling gjennom HSN.

Hvorfor valgte du yrke som barnevernspedagog?

- Alle barn har rett til gode oppvekstvillkår og ved å bli barnevernspedagog kan jeg være med å bidra til dette. Jeg har en sterk rettferdighetssans og interesse for barns utvikling, psykologi og jus, og derfor fant jeg ut at dette måtte være studiet for meg.

Hvorfor valgte du studiet ved HSN?

- Fordi jeg kjente til andre som hadde gått studiet ved HSN og hadde mye godt å si om det. Studiet består av flere ulike fagdisipliner, noe som gjør det variert og spennende. Samtidig var jeg opptatt av at studiet har mange muligheter for videreutdanning. Geografisk beliggenhet med tanke på mitt bosted, med nærhet til kollektiv transport hadde også en del å si for meg.

Hvordan opplevde du studietiden?

- Jeg opplevde den som gøy, lærerik og spennende. Pensumet var relevant og forelesningene var bra. Jeg synes HSN var flinke til å legge opp til aktiviteter som bidro til å skape et godt læringsmiljø.

Hvordan gikk du frem for å få jobb etter studiene?

- Jeg tenkte tidlig på hvordan jeg kan gjøre meg attraktiv for en fremtidig arbeidsgiver. Det var i kommunal barneverntjeneste jeg ønsket å jobbe. Jeg jobbet litt ved siden av studiene, da med temaer innenfor barnevernsfeltet, og begynte tidlig å ønske meg til, og planlegge for praksis i utlandet. Det endte med at jeg tok med barna mine og reiste til Grønland, hvor jeg var i praksis på et barnehjem. Dette var utrolig lærerikt, både faglig og personlig. Blant annet fikk jeg fordypet meg i det flerkulturelle perspektivet i barnevernfaglig arbeid. Praksis fra utlandet og jobb ved siden av studiene var trolig medvirkende til at jeg fikk jobb noen uker før jeg var ferdig med studiene.

Hva går jobben din ut på?

- Jeg jobber som barnevernkonsulent i tiltaksteamet i Asker barneverntjeneste. Jeg jobber med aldersgruppen 0 til 23 år, og utfører saksbehandling etter lov om barneverntjenester. Arbeidsoppgavene går blant annet ut på å iverksette og evaluere hjelpetiltak, ha samtaler med barn, unge og deres familier, være kommunens partsrepresentant i fylkesnemndssaker, samt samarbeide med ulike instanser, som for eksempel barnehager, skoler og politi.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

- En typisk arbeidsdag kan bestå av barnesamtale, kontakt med foreldre, familieveiledere, og andre ulike barneverntiltak, samt dokumentasjon. Barnesamtalene planlegges i forkant, da om hva barneverntjenesten ønsker å oppnå med samtalen og hvordan man tilrettelegger for at samtalen er god og ivaretagende. I barneverntjenesten jobber vi gjerne sammen to og to som barnevernkonsulenter for hver familie. Dette er med på å sikre kvalitet, kontinuitet og faglighet, og ikke minst gir det mulighet for å lære og vokse som yrkesutøver. I jobben opplever jeg at stoffet jeg lærte på HSN er nyttig i arbeidshverdagen, og er et godt utgangspunkt for faglighet og refleksjon i arbeidshverdagen, i et yrke man aldri blir ferdig utlært i.

Hva er det beste med jobben din?

- Det beste er at jeg får bidra til og i endringsprosesser, og at ingen dager er like. Arbeidsoppgavene er varierte, tempoet er høyt og læringskurven er bratt. Jobben gir mange mestringserfaringer og rom for utvikling. Ikke minst er det veldig gøy å jobbe med så mange faglig dyktige mennesker.

Hvorfor vil du anbefale andre å bli barnevernspedagog?

- Jeg anbefaler å bli barnevernspedagog fordi det gir deg så mye tilbake. Det er lærerikt, utfordrende, og det er et yrke man vokser mye i.

Hvilke tips har du til kommende barnevernspedagogstudenter?

- Møt opp på forelesninger, fordyp deg i temaer du brenner for og vil få mer kunnskap om. Finn en god og aktiv studiegruppe. Ikke vær redd for å gå utenfor egen komfortsone, utfordre deg selv og hiv deg på de mulighetene som kommer underveis.

FORFATTER: STIAN KRISTOFFER SANDELes mer om Universitetet i Sørøst-Norge
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!